ÅSIKT

Tvinga de rikaste att rädda världen

Debattörerna: Skatt på valutahandel skulle ge 300 miljarder – men de borgerliga säger nej

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Översvämningar i Kina. De globala kriserna skulle kunna lösas av att en skatt på internationella transaktioner togs ut och att de sista skatteparadisen stängs, enligt dagens debattörer.

Klimatkrisen accelererar. Koldioxidhalterna i atmosfären fortsätter stiga, från 386 ppm, parts per million, i februari 2008 till 390 i år. Halterna får inte överstiga 450 ppm om ökningen av jordens medeltemperatur ska kunna hållas inom två grader enligt FN:s klimatpanel. Vi närmar oss den gränsen oroväckande snabbt.

Samtidigt ser vi de extrema väderhändelser som forskarna har förutspått. Översvämningar i Kina, Polen och Frankrike, Burma och Bangladesh dränker människor och tvingar miljoner på flykt.

Även i Sverige märker vi av klimatförändringarna genom allt mer intensiva skyfall och översvämningar. Oavsett om vi väljer att begränsa temperaturökningen genom minskade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser – eller låter den fortsätta med katastrofala konsekvenser för stora delar av världen, så kommer det att bli dyrt. Mycket dyrt.

Klimatet är en stor utmaning – världshungern en annan. Fortfarande går var sjätte människa på vår jord hungrig. Över en miljard människor tvingas gå och lägga sig hungriga varje kväll.

Detta trots att världens resurser mer än väl räcker för att mätta jordens befolkning och för att möta klimatkrisen. Men de behöver fördelas bättre. Därför behöver vi en internationell skatt på valutahandel. En skatt på 0,005 procent skulle ge 300 miljarder kronor per år.

Idén lanserades av ekonomen och nobelpristagaren James Tobin 1973, och fick hans namn. Syftet var att bromsa spekulationsekonomin och skapa en fond för att stabilisera internationell ekonomi.

I dag är behoven av bådadera oändligt mycket större, men någon Tobinskatt finns ännu inte. Nu har idén ändå kommit in i politikens finrum. Vid G20-mötet i Toronto i helgen föreslår EU att en Tobinskatt inrättas. Det är märkligt att inte alla svenska politiker stödjer detta förslag.

Medan de rödgröna partierna säger ja till att införa en internationell skatt på valutahandeln, är allianspartierna avvaktande. Det visar en ny enkät, gjord av nätverket Globalrättvisa.nu.

I enkäten svarar samtliga regeringspartier nej på frågan: ”Bör en internationell skatt införas på valutatransaktioner för att finansiera klimatinsatser och fattigdomsbekämpning?”.

Särskilt Fredrik Reinfeldt hamnar i en märklig situation. Som ordförande­ för EU förespråkade Reinfeldt en Tobinskatt. Som statsminister har han ännu inte tagit några synliga initiativ i frågan.

Här borde allianspartierna lyssna på sina rödgröna kollegor och ett stort antal EU-länder som säger ja till en skatt på valutatransaktioner. Om inte, bör regeringen svara på hur den nödvändiga omställningen av den globala energiproduktionen, klimatkatastrofer och hungerbekämpningen ska finansieras.

För att en Tobinskatt ska bli effektiv krävs ytterligare en åtgärd: att skatteparadisen stängs. Även här finns det en del hoppfulla tecken. Några skatteparadis har avtalat med Sverige och andra EU-länder om att utbyta ekonomisk information. Även om dessa avtal ännu har stora brister blir det gradvis svårare för företag och privatpersoner att gömma stora mängder pengar i skatteparadisen för att undvika beskattning i hemlandet.

Här är också ett par av allianspartierna glädjande nog med på båten. I enkäten svarar samtliga riksdagspartier, utom Folkpartiet och Kristdemokraterna, ja på frågan: ”Bör det finansiella regelverket i Europa ändras så att företag och banker måste rapportera sina transaktioner och balansräkningar land för land i alla länder även utanför EU (till exempel i skatteparadisen)”.

Vi hoppas att Fredrik Reinfeldt under helgens G20-möte tänker om och står fast vid den linje han förespråkade som EU-ordförande. Sverige bör vara en konstruktiv röst i kampen för att hantera de globala utmaningarna. För klimatarbetet och världshungern behövs nya friska pengar. En skatt på valutahandel omfördelar i sann Robin Hood-anda. Pengarnas tas ut från jordens rikaste och ges till dem som tvingas leva i fattigdom. En Tobinskatt är en av dörrarna som leder till framtiden. Till en hållbar och rättvis värld.

Carmen Blanco Valer

Julia Finér

August Nilsson

FAKTA

Carmen Blanco Valer, vice ordförande Latinamerikagrupperna.

Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm.

August Nilsson, Attac Sveriges gemensamma arbetsgrupp.

Alla är engagerade i kampanjen Globalrättvisa.nu.

I dag startar G20-mötet i Toronto där EU föreslår att en skatt på valutahandel – Tobin­skatt – ska inrättas för att finansiera utmaningar som klimatkrisen och fattigdom i tredje världen. Ett förslag som allianspartierna säger nej till, enligt en ny enkät.

ARTIKELN HANDLAR OM