ÅSIKT

Utan trygghet – ingen kontinuitet

DEBATT

SLUTREPLIK

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är glädjande att läsa att det inte är Attendos policy att gå runt turordningsregler och las, faktum kvarstår dock: enskilda chefer säger att så sker. Trygghet är vad det handlar om, för den anställde och för vårdtagaren.

För att kontinuitet ska kunna skapas är det en grundförutsättning att personalen känner sig trygg på sin arbetsplats. När man konkurrerar om redan befintliga vårdhem skapas en oro hos de anställda som sedan sprider sig till vårdtagare och anhöriga. Vartannat år ska man göra om samma resa och har man otur blir det en ny utförare lika ofta. Omstrukturering: nya rutiner, nytt tänk, ny chef och massor ny personal. Allt i en salig röra.

Om den nya chefen sedan följer sina egna regler är den goda kvaliteten och kontinuiteten förlorad. Med eller utan fruktkorg.

Jenny Härold Blomqvist