ÅSIKT

Hellre trygg anställning än fruktkorg på jobbet

LÄSARDEBATT Jenny Härold Blomqvist om konkurrens i äldreomsorgen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Privat äldrevård leder till otryggare anställning med sämre villkor, skriver insändaren.

I höst blir Linköpings största äldreboende, Omsorg Åleryd, privat. Attendo vann upphandlingen och kommunens egen utförare, LeanLink, förlorade.

Privata, vinstdrivande, utförare har i dag ett ekonomiskt försprång som gör det svårt för kommunerna att konkurrera. Privata aktörer kan fläska på med bud som ”vi är beredda att förlora tio gånger mer i personalkostnader”. Frågan är varför man är beredd att ta sådana oerhörda förluster för att driva en verksamhet. Det finns förstås olika teorier om det varav en är: man är strategisk för att vinna i det långa loppet. Förlora lite nu, vinna mycket sen.

Snart kommer det så kallade ”egna valet” träda i kraft. När detta sker kommer man sluta upphandla. Då har kommunen förlorat Omsorg Åleryd för alltid. Och här blir man som anställd nervös. För ett företag kan inte göra ett back på, låt säga, tio miljoner i enbart personalkostnader under någon längre tidsrymd. Uppsägningarna kan vädras på långt håll.

Jag träffade en chef på Attendo en gång. Han gjorde ett starkt intryck. Inget positivt, men starkt. Han sa att hos Attendo kan man göra lite som man vill med anställningarna. ”Vi har inga turordningsregler som vi måste följa eller långa laslistor som tynger ned verksamheten. Jag anställer den jag vill”. Det låter förmodligen bra för en person som varit arbetslös en tid. För vikarier med många timmar bakom sig hos Attendo låter det nog sämre.

Samma chef sa även att de använder sig av stämpelkort: skulle det hända att du måste jobba efter arbetstid – någon måste till sjukhus med ambulans eller avlider – då får du inte ut det, vare sig i tid eller pengar. Du jobbar helt enkelt gratis. Han avslutade med att säga att man får frukt hos Attendo, en personalförmån, företaget bjuder! Jag skulle ha velat säga att LeanLink också bjuder på kaffe och frukt. Och de betalar sin personal för den tid de arbetar för dem. Varför gör inte Attendo det?

En av anledningarna till det motstånd som finns bland kommunens personal mot de privata vårdgivarna är den stora osäkerheten, att man inte har någon säker plats. Att kommuner är mer tillförlitliga som arbetsgivare är ingen hemlighet. De är lojala mot sin personal och förväntar sig detsamma tillbaka. Men nu vill man att vår lojalitet ska skifta. Vi ska utan vidare hoppa över till en ny arbetsgivare. En som förvisso bjuder på frukt men ”gör lite som de vill med anställningarna”. Att det då blir oroligheter i personalgrupperna är inte konstigt. Jag tror de flesta hellre köper egen frukt än står och balanserar på det tunna snöre Attendo kallar anställning.

Jenny Härold Blomqvist