ÅSIKT

Driftsform avgör inte vårdkvalitet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
”Attendo kommer att erbjuda samtliga anställda att jobba kvar”, skriver Lena Andersson, biträdande regionchef.

Jenny Härold Blomqvist skriver på Aftonbladet Debatt om Linköpings kommuns beslut att låta Attendo Care ta över driften av bland annat Åleryds äldreboende. Från Attendos sida är vi väldigt glada över att ha fått det här förtroendet. Utifrån de villkor som kommunen ställt upp konstaterar omsorgskontoret att Attendo Cares drift av Åleryd innebär en kvalitetshöjning.

Attendo kommer att erbjuda samtliga anställda att jobba kvar, då vi är angelägna om att ta tillvara personalens erfarenhet och kompetens. Detta är också betydelsefullt för kontinuiteten och tryggheten för de boende.

Jenny Härold Blomqvist hänvisar till ett samtal hon haft med en anonym person som sägs vara en chef på Attendo. Utan att veta vem det kan tänkas ha varit kan jag konstatera att det denna person påstås ha sagt inte stämmer. Attendo Care har kollektivavtal med såväl Kommunal som Vårdförbundet och följer självklart turordningsregler och las. Lika självklart betalar vi våra medarbetare för det arbete de lägger ned. Faktum är att anställda inom vård och omsorg som är med om en övergång till privat regi har en påtagligt bättre löneutveckling än de som blir kvar, vilket påvisats i en färsk rapport från Svenskt Näringsliv.

Oberoende kvalitetsmätningar och vittnesmål från brukare, anhöriga, medarbetare och kommunala uppdragsgivare visar också tydligt att driftsformen inte är någon avgörande faktor för kvaliteten inom vården och omsorgen. Däremot ger Svenskt Kvalitetsindex den privata vården ett betydligt högre betyg än den offentliga.

Vår ambition är att fortsätta utveckla det som fungerar bra på Åleryd och att ta tillvara vår drygt 20-åriga erfarenhet av att driva trygg och god omsorg med hög kvalitet. Jag hoppas att Jenny Härold Blomqvist vill vara med på den resan.

Lena Andersson
Biträdande regionchef, Attendo Sydost