ÅSIKT

"Oacceptabla vård- skillnader för gamla"

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
”Gamla, sjuka och ensamma – vem bryr sig om oss egentligen,” undrar debattören bakom ”Agda, 92”.

En äldre person ska ha rätt att komma ut och delta i aktiviteter, även om det är sommar och personalbemanningen är låg. I dag finns det mycket stora skillnader i vården och omsorgen om äldre i Sverige. Det är oacceptabelt.

I Aftonbladet den 12 juli berättas om 92-åriga Agda som är en fiktiv person. Även om Agda inte finns i verkligheten så ställer artikeln viktiga frågor om vården och omsorgen om de äldre. Jag är rädd för att det finns många äldre som kan känna igen sig i delar av berättelsen.

Socialstyrelsen och andra aktörer har i flera undersökningar de senaste åren visat att äldrevården skiljer sig stort både mellan olika kommuner och olika landsting.

Ett exempel: De som har hemtjänst varje dag träffar i genomsnitt 13 olika personer på två veckor. Men det varierar stort – i de ”bästa” kommunerna träffar de äldre 6 personer från hemtjänsten och i de ”sämsta” träffar de i snitt 22 olika personer. Samtidigt vet vi att kontinuitet upplevs som viktigt av de äldre.

För två år sedan gick Socialstyrelsen ut med en stor enkät till landets kommuner och stadsdelar, där de äldre själva fick säga vad de tycker om vården och omsorgen. Undersökningen visar att de inte är nöjda med möjligheten till aktiviteter och social samvaro. De är missnöjda med att de inte får hjälp att göra det de vill. De är missnöjda med att personalen inte har tid att prata med dem. De är missnöjda med att de inte får hjälp att komma ut när de vill.

Det finns mycket kvar att göra för att samtliga äldre ska få den vård och omsorg de har rätt till. Här måste alla berörda aktörer – inklusive Socialstyrelsen – ta sitt ansvar, till exempel genom att dra lärdom av de goda exempel som trots allt finns runt om i landet. Lyssna till exempel på Gunnar Lindberg som är äldreomsorgschef i Piteå. I kommunen utgår man från den enskildes behov, har avskaffat väntetiderna för att få hjälp, skiljer aldrig på makar som vill bo tillsammans och har ändå fått pengar över i budgeten.

För brister i äldreomsorgen handlar inte enbart om resurser utan också om ledarskap. Vikarier kan också göra ett bra arbete med rätt ledning. Socialstyrelsen och länsstyrelserna konstaterade i sin senaste tillsynsrapport av socialtjänsten att det i många fall brister i omsorgens innehåll och kvalitet och att bristen på kompetent arbetsledning är ett stort problem.

Äldrefrågorna är och kommer att förbli prioriterade för Socialstyrelsen så länge skillnaderna är så här oacceptabelt stora. De närmaste tre åren stärker vi tillsynen av vården om omsorgen om äldre. Redan nu i sommar görs oanmälda inspektioner av demensboenden och korttidsboenden över hela landet.

Lars-Erik Holm,
generaldirektör på Socialstyrelsen

ARTIKELN HANDLAR OM