ÅSIKT

Ge polisen makt att ta lösa hundar

LÄSARDEBATT

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Hundar ska inte få springa lösa, anser debattören.

Lösa hundar, kamphundar och dåligt uppfostrade hundar är ett samhällsproblem som landets politiker både kan och måste åtgärda. Var gång en människa eller hund attackeras av en lös, ouppfostrad hund är en gång för mycket.

”Det är ett ägarproblem!” säger många. Delvis rätt, säger jag. Är det koppeltvång ska hundarna vara kopplade. Glasklart. I vår kommun är det koppeltvång – och de som bryter mot reglerna skapar problem. Förskolan har ändrat sina rutiner, barnen får inte gå ut lika ofta som tidigare. Också boende går ut mindre på grund av löst springande hundar.

Jag har själv gått på områdets gångväg och en kamphund kommit rusande emot mig. Då hjälper det föga att tänka ”det är ett ägarproblem”. Nej, då är det i högsta grad ett hundproblem.

Dagens lagstiftning räcker inte. Ansvarig polisintendent säger ”lagen är uddlös, vi vill ha verktyg så att vi kan ingripa innan något sker”. Kennelklubbens uppfattning är att polisen har möjligheter att beslagta hundar, men enligt ansvarig polisintendent stämmer inte det: ”något måste i princip ske innan vi kan ingripa”.

Här är en central del av problematiken, vi vill väl alla att polisen skall kunna ingripa innan något allvarligt sker. Oavsett hundens ras. Ändra lagen och ge polisen mer makt. Här är två förslag:

Ägaren ska hålla hunden kopplad

Det är hundägares skyldighet att se till att hundar inte orsakar olägenheter eller skador.

Hotfulla hundar ska omhändertas av polisen

När en hundägare brister i sitt ansvar enligt ovan övergår saken från ett ägarproblem till ett hundproblem. Om en hunds beteende är sådant att allmänheten och andra hundar känner sig hotade och tvingas ändra sina vanor för att kunna vistas ute ska polisen kunna ingripa omedelbart och omhänderta hundarna. Då sker ingripandet innan allvarlig olycka skett. En hundägare skall kunna få tillbaka sin hund, med en varning, och få en chans till. Upprepas förseelsen skall polisen kunna skilja hunden från ägaren. För gott!

Jag är pensionär och vill känna trygghet när jag går ut med vår lilla sällskapshund. Precis som så många andra önskar.

Sam Bjuvin,
husse i Sollentuna