ÅSIKT

A-kasseavgifterna måste bli rättvisa

Debattörerna: Straffa oss inte för vårat yrkesval – gör om a-kasseavgifterna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi betalar över 400 kronor i månaden till a-kassan och det är de högsta avgifterna på hela arbetsmarknaden, bestämda av regering och riksdag. En läkare eller en civilingenjör betalar 90 kronor i månaden för sin a-kassa.

En läkare eller en civilingenjör tjänar rejält mycket mer än vi men behöver inte ens betala en hundralapp i månaden för sin a-kassa.

Den här uppenbara orättvisan har regeringen motiverat med att vi som jobbar inom tillverkningsindustrin och i kultursektorn oftare blir arbetslösa. Ungefär lika höga avgifter till a-kassan har också de som arbetar på byggen, i restaurangbranschen och inom musiken som också har hög arbetslöshetsrisk. För oss borde vår arbetslöshetsrisk vara ett motiv för att vi skulle skyddas bättre.

Den bakomliggande tanken är att vi inte ska begära för mycket lön för vårt jobb för då kommer våra branscher att drabbas av ännu högre arbetslöshet. Vi förstår inte dessa argument överhuvudtaget. Vi utgår från att svenska folket behöver industrin, behöver hus, behöver restauranganställda och kulturarbetare lika väl som vi behöver läkare och civilingenjörer. Varför ska vi straffas för våra yrkesval?

Statministern har sagt att a-kasseavgifterna också fortsättningsvis ska vara olika för olika yrkesgrupper och att han gärna ser kompletterande inkomstförsäkringar.

De fackliga inkomstförsäkringarna har tillkommit som ett svar på att a-kassan urholkats till att bli en grundförsäkring på låg nivå. Men för oss så innebär det att vi skulle få betala dubbelt för att vi arbetar i branscher som är starkt konjunkturberoende och där arbetsgivarna ställer stora krav på flexibilitet.

Förutom att avgifterna i a-kassan är olika så varierar också premierna för inkomstförsäkringarna efter arbetslöshetsrisken. Därför finns inga inkomstförsäkringar för våra yrken. Ingen i försäkringsbranschen vill försäkra oss till rimliga premier eftersom vår risk för arbetslöshet gör det för dyrt. I praktiken blir vi därför hänvisade till den allmänna arbetslöshetsförsäkringen om vi förlorar jobbet.

Vi vill ha besked innan valet. Ska vi som jobbar i industrin, i restaurangbranschen, på byggen och i kultursektorn också efter valet betala extra för att vi jobbar i de yrken vi har?

Vi vill ha rättvisa a-kasseavgifter och en arbetslöshetsförsäkring som ger löntagare i normala inkomstlägen 80 procent av lönen när man förlorar jobbet.

Vi väntar på svar.

FAKTA

Minna Krook, 46, Stockholm. Koreograf med 412 kronor i a-kassa per månad (Teaterverksammas a-kassa).

Mikael Romell, 34, Örebro. Metallarbetare med 407 kronor i a-kassa per månad (IF Metalls a-kassa).

Är det rätt att yrkesgrupper med hög arbetslöshet ska betala mer i a-kassa? I dag betalar läkare 90 kronor, kulturarbetare drygt 400 kronor. Dagens debattörer är kritiska till systemet och kräver rättvisa avgifter.

Minna Krook
Mikael Romell