ÅSIKT

Därför får Quick tala ut i webb-tv

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: björn lindahl

Minnesexperten förstod och visste. Låt Thomas få en stund tillsammans med den han har begravt. Låt honom smeka benknotor. Visa honom respekt, berättar Sture Bergwall - tidigare känd som seriemördaren Thomas Quick - i webbteveprogrammet Sommarpratarna hos Nyheter24.

Vi har fått kritik för att vi, genom att låta Sture Bergwall/Thomas Quick medverka som sommarpratare hos Nyheter24, visar prov på bristande respekt för hans brottsoffer.

Jag har full förståelse för att de som rånats, misshandlats eller antastats av Thomas Quick får kväljningar av att se och höra honom. Men för oss andra är det - vilket obehag det än må orsaka - av största vikt att vi speglar oss i hans öde. Fallet säger nämligen något viktigt om vårt samhälle, vår rättsstat och dess kanske mest betydelsefulla funktion - att utreda och bestraffa mord. Det finns nämligen sannolikt brottsoffer som ännu väntar på rättvisa.

I samma ögonblick som Thomas Quicks och åklagaren Christer van der Kwasts vänskap upphörde, efter den dom som fällde Quick för mordet på 11-årige Johan Asplund, la van der Kwast ner förundersökningarna i övriga mordfall som Quick erkänt. Domarna bygger enbart på Thomas Quicks egna erkännanden. Av polis, åklagare och minnesforskare serverades han instruktioner om vad han skulle säga, fick uppgifter "som bara mördaren kunde känna till" och stöttades moraliskt i "bekännelseprocessen". När mytomanen slutade vara samarbetsvillig bestämde sig alltså Christer van der Kwast för att lägga ner.

Johan Asplunds föräldrar har aldrig trott att Quick är skyldig till mordet på deras son. Nyligen frikändes han också i det första mordfallet som fått förnyad rättslig prövning - mordet på den israeliske turisten Yenon Levi 1988. Där vet vi nu med stor säkerhet att en annan mördare ännu går fri.

Thomas Quick/Sture Bergwall är en dömd återfallsförbrytare som begått vidriga brott. Ingen tvekan om saken. Men han kan också ha suttit frihetsberövad i många år för mord han är oskyldig till. Vårt fortsatta förtroende för rättsväsendets förmåga att lösa de allra grövsta brott kräver att detta får en mycket grundlig genomlysning. I denna process är Sture Bergwalls vittnesmål en nödvändig del. Också hans ofiltrerade vittnesmål - bland annat i Sommarpratarna hos Nyheter24.

Aaron Israelson

chefredaktör och anvarig utgivare Nyheter24