ÅSIKT

Kommunerna måste skärpa sig med maten

Debattören: Vi vill skapa en värdig måltidssituation för de äldre

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Är det meningen att äldre ska serveras mat som är tillagad, nerkyld, förpackad, transporterad och uppvärmd? Resterna får inte ens användas till pyttipanna utan måste slängas. Systemet heter cook and chill och bygger på att maten blir tillagad och kyls ner extremt snabb för att värmas när det är dags att den ska ätas. Vem vill ha sådan mat varje dag?

Att skapa en värdig måltidssituation handlar om respekt för dem som är äldre. Det handlar också om att motverka sjukdomar. Undernäring ökar risken för nedbrytning av vävnader och det kan i sin tur ge allt från trycksår till urinvägsinfektion och fallskador som skapar lidande och som också ökar kommunens kostnader. När vikten avtar måste kostsamma näringsdrycker ges för att kompensera bristen på god aptit och god mat. När sömnen uteblir finns det ny forskning som visar på att varm välling ett glas mjölk och en smörgås ökar välbefinnande och många gånger behövs inga sömnmedel längre.

Kommunerna har ett ansvar för maten och på de flesta äldreboenden finns mottagningskök som lätt kan omvandlas till tillagningskök. I de små gruppbostäder lagas maten enkelt i vanlig köksmiljö som redan finns på plats. När kommunerna tittar på personalkostnader för att klara egen matlagning så måste man ta hänsyn att i den köpta maten ingår också personalkostnader samt kostnader för lokal och inredning.  

Jag har under mandatperioden besök flera äldreboenden där maten och måltidssituationen för de äldre är en betydelsefull del av vardagen. På ett äldreboende bakade man bröd på den överblivna gröten från dagens frukost som var fantastiskt gott. Bara den doften skapade trivsel i hela köket där alla samlades. Resultatet blir att de äldre får nylagad mat och äter med god aptit och slipper många av de bekymmer som bristande näringstillförsel åstadkommer. Under tiden som maten lagas finns den äldre med och får stimulans och sinnesintryck och hinner känna hunger när dofterna av maten sprider sig. Dessutom försvinner den miljöpåfrestning som förpackning, transporter och kastad mat åstadkommer.

En källa till glädje som många äldre dessutom saknar är att få delta i matlagningen. I vissa kommuner har man principiellt sagt nej till det med hänvisning till regler av Livsmedelsverket. Det är en missuppfattning, de regler man hänvisar till gäller restaurangkök och inte äldreboenden. Ingen kommun behöver bygga restaurangkök för att laga mat till de äldre som bor i sin egen bostad, vilket ett gruppboende är, och inte heller behöver man förvisa de äldre från köket Därför borde fler äldreboenden bjuda in sina äldre i köket.

Alliansregeringen insåg tidigt att en god näringstillförsel till äldre är så viktig att stimulansmedel tillfördes detta område under hela mandatperioden 2006 - 2010 och så planeras också framåt.

Moderaterna och alliansregeringen vill fortsätta med att skapa ett värdigt liv i äldreomsorgen. Det gör vi genom att fortsätta tillföra stimulansmedel. Många kommuner har använt pengarna till att anställa dietister. Det är värdefullt och bra men personalen i övrigt behöver också mera kompetens inom området, alliansregerring föreslår därför utbildning i ett antal specialistområden för undersköterskor där måltid, kost och näring är ett sådant.

Om kommunerna skärper sig och erbjuder lokalt tillagad och närproducerad mat så lovar Moderaterna och alliansen att fortsätta arbetet med bra näringstillförsel och erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för personalen måltid, kost och näring.

Jag vill hävda att det är fullt möjligt att inom samma ramar går att tillaga god och näringsriktig mat till samma eller till och med lägre kostnad än mat som tillagats, kylts förpackats och transporterats för att återuppvärmas. Jag är villig att själv laga maten och visa att det går att laga god och näringsriktig mat i en gruppbostad på ett äldreboende. Vilken kommunstyrelseordförande bjuder in och utmanar mig?

Margareta B Kjellin (M)

Riksdagsledamot, äldrepolitisk talesperson och vårdlärare

FAKTA

Margareta B Kjellin (M)

Riksdagsledamot, äldrepolitisk talesperson och vårdlärare