ÅSIKT

”Fler hemlösa under S-styret”

Folkhälsoministern svarar Morgan Johansson (S)

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Stefan Jerrevång
Maria Larsson

När Morgan Johansson (S) kritiserar regeringens hemlöshetspolitik utelämnar han påpassligt nog varenda en av de åtgärder som regeringen vidtagit. Här kommer därför en kort resumé:

Regeringen beslutade 2006 om strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från arbetsmarknaden. Betydande satsningar har gjorts inom psykiatrin och missbrukarvården. Utvärderingar visar att utvecklingen går i rätt riktning. Kunskapen om hemlöshet har ökat, statistiken förbättrats och fler kommuner arbetar med vräkningsförebyggande insatser.

Utvecklingsmedel har stimulerat kommunerna att utveckla sitt arbete och bidragit till ett ökat intresse av att använda sig av nya metoder. Statistiken har förbättrats. Regeringen har satsat totalt 55,5 miljoner kronor som fördelats under 2007, 2008 och 2009 till 23 olika lokala utvecklingsprojekt.

Ett av målen i regeringens hemlöshetsstrategi har varit att inga barn ska vräkas. Under 2008 berördes 718 barn av vräkningar och under 2009 berördes 618 barn. Även om antalet vräkningar har minskat berörs fortfarande alltför många barn av vräkning. Det finns även anmärkningsvärt stora variationer mellan kommunerna.

Det socialdemokratiskt styrda Malmö ligger högst i vräkningsstatistiken, där 44 barn drabbades av vräkning 2009. Och denna siffra verkar inte minska första halvåret 2010. Det kan jämföras med Stockholm där 28 barn drabbades av vräkning 2009. Vi tar den här statistiken på stort allvar. I våras inrättades därför en arbetsgrupp som ska analysera orsakerna till att barn fortfarande berörs av vräkning och varför det i vissa kommuner är fler barn som berörs än i andra.

Till sist: mellan åren 1999 och 2005, då Morgan Johansson satt i regeringen, ökade hemlösheten. Antalet personer på härbärge eller andra akutboenden tredubblades under denna period, från 550 personer till 1 650. Antalet hemlösa kvinnor hade under samma tid mer än fördubblats.

Tvärtemot vad Morgan Johansson påstår råder nu full öppenhet om statistiken, där såväl varje kommun, som helheten i landet kan avläsas. Att en ny nationell räkning av antalet hemlösa görs nästa år beror på att räkningen kan samordnas med den folk- och bostadsräkning, som görs då.

Den vräkningsstatistik som har införts under innevarande mandatperiod, visar nu en nedgång av antalet vräkningar.

Maria Larsson (KD) Äldre- och folkhälsominister

ARTIKELN HANDLAR OM