ÅSIKT

Telia kan vägra fakturera telefonsex

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det vore orimligt att tvinga TeliaSonera att fakturera för telefonsextjänster. Där har Gudrun Schyman helt rätt i sitt debattinlägg i Aftonbladet från 17/11-08 ”Ska Telia tvingas sälja sex?” . Hon har däremot helt fel i att PTS har för avsikt att tvinga dem att göra det.

Det vore inte rimligt att tvinga TeliaSonera att fakturera för telefonsextjänster. Detta är inga tjänster som PTS vill främja. Därför har PTS formulerat förslaget på det aktuella skyldighetsbeslutet enligt följande: ”TeliaSonera har dock rätt att ställa de krav som följer av konsumenträttsliga hänsyn”. Detta betyder att TeliaSonera även fortsättningsvis kan vägra att fakturera oetiska tjänster som exempelvis telefonsextjänster.

Det finns många olika sorters betalsamtalstjänster. De flesta är inte oetiska – exempelvis väderlekstjänster, massanropstjänster (tjänster där många kan ringa in och rösta eller lämna bidrag på insamlingsgalor i TV), nummerupplysningstjänster, etc.

Naturligtvis måste branschen kunna sålla bort oetiska betalsamtalstjänster som exempelvis telefonsextjänster. PTS bidrar till detta genom att formulera sitt förslag till beslut så att TeliaSonera kan vägra att fakturera för telefonsextjänster.

Om det ändå skulle uppstå otydligheter kan operatörerna vända sig till tillsynsmyndigheten PTS. PTS kommer då inte att tvinga TeliaSonera, eller någon annan, att behöva fakturera för telefonsextjänster.

Marianne Treschow, Generaldirektör, Kommunikationsmyndigheten PTS