ÅSIKT

Brist på rent vatten kan bli ett problem

Läs chatten med Claes Carling vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kommentar från Wille: Hur går räddningsarbetet till?

Claes Carling, MSB: Räddningsarbetet sköts i Japan till stor del av nationella näddningstjänsten och miitär/civilförsvar

Claes Carling, MSB: Det är ett fåtal internationella team på plats.

Kommentar från angelus: Är det här en större händelse än Haiti?

Claes Carling, MSB: Svårt att säga ännu men den är mer komplex med jordbävning, tsunami och kärnenergihot och dessutom en nyvaken vulkan ovanpå det.

Kommentar från Lisa: Varför säger Japan nej till hjälp från Sverige? Att de inte vill ha mer människor där kan ja förstå, men varför säger de nej till mat och medicin?

Claes Carling, MSB: Det kan bara japanerna svara på men en gissning kan vara att landet anser sig ha kapacitet att klara av dett själva.

Claes Carling, MSB: Det är även svårt att snabbt få grepp om behoven så det kan vara svårt att veta vad man ska be om hjälp med.

Kommentar från Dennis: Har dom börjat evakuera Tokyo eller är det en myt?

Claes Carling, MSB: Vet inget om evakuering.

Kommentar från Alex: Om man är i Japan och vill hjälpa till, hur går man till vida?

Claes Carling, MSB: Man ska vända sig till lokala hjälporganisationer och myndigheter

Kommentar från Micke: Hur lång tid beräknar de att det tar att bygga upp landet igen.

Claes Carling, MSB: Det kan ta åratal innan allt är återuppbyggt.

Kommentar från Schtekigt: Är denna tsunami likvärdig med tsunamin i Thailnad?

Claes Carling, MSB: Min bedömning är att den har slagit hårt, men på ett mindre område än den i Thailand.

Kommentar från Elin: Varför har man som sagt innan inte gjort bättre förberedelser inför en sån här katastrof då man inna visste att det kan hända?

Claes Carling, MSB: Japan är mycket väl förberedda men denna händelse är extraordinär och svår att möta även för den mest välförberedde.

Kommentar från Antonios: Min fråga är om den strålning som sprider sig kommer göra skada i Sverige och vilken typ av strålning talar vi om då..?

Claes Carling, MSB: Jag kan nästan inget omstrålningsrisker, tyvärr. Vänd dig till SSM.

Kommentar från Jenny: Jag antar att ni är många som tillhör MSB, varför skickas bara en person i det här läget?

Claes Carling, MSB: Vi har bara fått begäran om hjälp med just detta. Vi har annat standby om behov skulle uppstå.

Kommentar från Chops: Hur gör ni för att lösa språkliga problem? Antar att hjälparbetarna kommer från många olika nationer? Finns det ingen risk att någon missar viktig information?

Claes Carling, MSB: Det brukar vara enkelt att hitta hjälp med tolkar.

Kommentar från Dennis: Vilka resurser bidrar Sverige med i räddningsarbetet? Vilka är det som åker dit och vad har de för uppgift? I både Haiti och Thailand vad hjälpen väldigt o-organiserade, finns det någon strukturerad plan denna gång?

Claes Carling, MSB: Vi bidrar med en samordningsexpert som ska göra behovsbedömningar på plats och koordinera inkommande internationell hjälp.

Claes Carling, MSB: Det är så oerhört svårt att koordinera i en såhär komplex situation men det är en av vår experts huvuduppgifter

Kommentar från Carro: Vad gör man med alla kroppar man hittar? Hur farligt är det om kropparna får "ligga kvar"?

Claes Carling, MSB: Det är en hälsorisk om kropparna får ligga kvar. De tas nog om hand så snart det bara går.

Kommentar från Lina: Hur stort område arbetar ni på?

Claes Carling, MSB: Vår expert är på väg till det drabbade området från Tokyo just nu. Teamet han ingår i ska arbeta mot hela det drabbade området. Var exakt och i vilken ordning får framtiden utvisa.

Kommentar från Jonas: Vilka länder är med i räddnings arbetet?

Claes Carling, MSB: Jag vet attt Frankrike och Tyskland har åkt med sök och räddning. Sen är det ett stort antal icke-statliga organisationer som har åkt till området. Kan vara fler länder men det vet jag inte.

Kommentar från D: Vilken är er absolut högsta prioritet?

Claes Carling, MSB: Vi ser till att hålla en hög beredskap i Sverige om Japan skulle be oss om hjälp. Vår expert på plats ska förhoppningsvis kunna ge oss information om behoven.

Kommentar från Malin: Vad blir svenskens huvuduppgifter?

Claes Carling, MSB: Att göra behovsbedömningar tillsammans med sina kollegor och lokala myndigheter och organisationer samt att samiordna och facilitera inkomande internationell hjälp.

Kommentar från D: Man ser på olika bilder som media visa upp folk som står och viftar med vita flaggor i fönster osv i de absolut värst drabbade områdena! Hur får man de människorna i säkerhet? Hur snabbt kommer hjälpen fram? Man blir så frustrerad och vill ju att alla ska räddas omg men givetvis förstår man ju att det är helt omöjligt. Hur prioriterar man?

Claes Carling, MSB: Jag tror att japanska myndigheter går efter hur utsatta och i hur svår sits de utsatta befinner sig i. Det är ingen liten operation att evakuera dessa mängder av folk som sitter fast på hustak mm

Kommentar från Nicke: Har ställt frågan tidigare men får inget svar. Vet du något om flygtrafiken i Japan, flyter den på? Är orolig för min syster som ska flyga hem imorgon. Uppskattar svar!

Claes Carling, MSB: Jag vet att flygtrafiken har kommit igång men att det fortfarande är störningar. Vänd dig till flygbolaget i första hand

Kommentar från Fredrik: Vad kan MSB skicka för materiel eller experter om/när Japan skulle be om det?

Claes Carling, MSB: Vi har en mängd experter, bl a infrastruktur, sanitet, hygien, räddning, samordning mm. Vi kan även skicka t ex vattenrening, tält, sörk/räddning etc.

Kommentar från Malin: Sjukdomar och smittor börjar man ju fundera över – hur ser situationen ut hittills?

Claes Carling, MSB: Jag har inte sett några rapporter om hälsoproblematik ännu, men jag tror att det kan komma. Brist på rent vatten och utslagna avloppssystem kan komma att blir ett problem.

Kommentar från HP3B: Räddar ni bara människor eller även djur?

Claes Carling, MSB: Vi arbetar främst mot att rädda människoliv, egendom och miljö.

Kommentar från Tim: Varför väntar ni på att Japan ska fråga?? Nya Zealand och mängder med andra länder skickar hjälp ändå och är varmt välkomnade! Titta på www.france24.com så får ni se vilka enorma hjälpinsatser som hela världen gör... men inte Sverige????

Claes Carling, MSB: Svenska staten (som vi är en del av) kan inte åka och genomföra räddningsinsatser i ett annat land utan att de ber om det. De har valt att acceptera hjälp från vissa länder varav Frankrike är ett.

Kommentar från Magnus: Efter hur lång tid ger man upp o river kvarvarande byggnader. Och var gör man av skräpet? Eldar upp det?

Claes Carling, MSB: Man hanterar det som rivningsmassor. Visst blir nog fyll och en dell bränns säkert. Det gäller också att ta hand om massorna på ett miljösäkert sätt så att man minska påerkan på miljön.

Kommentar från R: Vad hände med de forvunna passagerar tågen? Har de hittats?

Claes Carling, MSB: Jag vet faktiskt inte hur det har gått med tågen.

Kommentar från Henric: Har ni några uppgifter om det finns svenskar inom de drabbade områden?

Claes Carling, MSB: Dett finns i dagsläget inga uppgifter om skadade svenskar som jag känner till.

Aftonbladet