ÅSIKT

Kärnkraft eller inte?

Gunnar Hökmark (M) och Yvonne Ruwaida (MP) diskuterade med läsarna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderator: Så, Gunnar Hökmark och Yvonne Ruwaida – vilka är era tre bästa argument för respektive mot kärnkraft i Sverige?

Yvonne Ruwaida: Även om kärnkraftens risker är liten så är konsekvensen förödande. Därför behöver kärnkraften fasas ut och inte byggas ut.

Gunnar Hökmark: hej, för det första är kärnkraften ett bidrag i arbetet mot växthuseffekten, den bidrar till att trygga energiförsörjning, och vilket är viktigt för oss, vi kan lära oss och ställa ständigt högre säkerhetskrav,

Yvonne Ruwaida: En ny energipolitik för förnybar energi och energieffektivisering i världen leder till tryggare energiförsörjning och stabilare priser. Detta krävs också för att kunna ta klimatansvar och skapa nya jobb inom världens snabbast växande branscher sol och vind

Kommentar från tokyo: Hur skulle den snabbast möjliga avvecklingen av kärnkraften i Sverige se ut - konkret och praktiskt? Vad stänger man, när, och med vad ersätter man energin?

Yvonne Ruwaida: Valet star inte mellan kolkraft och kärnkraft. Den star mellan förnybar energi och energeffektivisering och gamla energislag såsom kol och uran!

Gunnar Hökmark: Varje energiform har sina nackdelar och risker, vattenkraft med stora dammar är ett problem, vindkraft hade inte hjälpt Japan i denna katastrof, men vi måste nu se vad som vi kan lära oss av detta,

Kommentar från joahl: kärnkraft är idioti

Gunnar Hökmark: Men Yvonne, vindkraft hade inte hjälpt Japan, mot naturkatastrofer är människan utelämnad, vi bör i Sverige nu analysera om det finns något i det som har hänt i Japan som vi kan lära oss av,

Yvonne Ruwaida: Vi ska se över säkerheten såsom man nu har bestämt att göra i många länder. Gunnar kan M följa Tysklands och många länders exempel och göra en säkerhetsöversyn?

Yvonne Ruwaida: Vad vi kan lära oss är att kärnkraftens konsekvenser är förödande. Och se hur lätt det är att slå ut energiförsörjningen med kärnkraftens storskalighet.

Moderator: Det är roligt att ni är debattlystna! Men vad säger ni om signaturen Tokyos fråga – hur skulle den snabbast möjliga avvecklingen av kärnkraften i Sverige se ut konkret och praktiskt?

Gunnar Hökmark: Vi har tidigare sett hur naturkatastrofer har utplånat stora delar av länder, Japans möjligheter att resa sig ur jordbävningskatastrofen och tsunamin ligger i att man med välstånd kan förbättra energiförsörjning och se till att man är bättre rustad mot framtida naturkatastrofer,

Yvonne Ruwaida: Kärnkraftens storskalighet gör den sårbar. Förnybar energi är småskalig och mindre sårbar vid naturkatastrofer!

Yvonne Ruwaida: Miljöpartiet vill att vi ska avveckla reaktorer i takt med elöverskott. Och samtidigt satsa stort på förnybar energi och energieffektivisering!

Kommentar från Krille: Vad är det för fel på modern kolkraft?

Gunnar Hökmark: Om det är så att det som har hänt i Japan påverkar vår syn på den svenska kärnkraftens säkerhet bör vi självallet diskutera vad vi kan göra, som tur är för oss har vi andra förutsättningar, men om en analys inte leder till att vi ser på säkerheten kring den svenska kärnkraften på ett annat sätt än tidigare ska vi istället lära oss mer, och ytterligare höja säkerheten med det vi lärt oss nu,

Yvonne Ruwaida: Vi behöver energiförsörjning för välfärd. Gör den hållbar genom att bygga ut så att den inte är sårbar.

Kommentar från urban: Utveckling av gen 3 och 4 vilka är betydligt säkrare och bättre för miljön, varför vill man inte satsa på det?

Yvonne Ruwaida: Det är dags att erkänna riskerna med kärnkraft! Är Hiroshima, Harrisburg och Japan alla undantag? Även i Sverige har vi sett allvarliga säkerhetsproblem med reaktorer! Tänk om!

Gunnar Hökmark: Det verkar som om vi förtränger att det som har drabbat Japan är en av de värsta naturkatastroferna i historien. det drabbar alla delar av det japanska samhället, hela samhällen har försvunnit, vattendammar har slagits ut och svept med sig samhällen, oljeraffinaderier har brunnit, likväl är Japan bättre rustat att möta detta än många andra länder,

Moderator: Vad är det för säkerhetsproblem du menar Yvonne? Är kärnkraften i Sverige helt säker menar du, Gunnar?

Gunnar Hökmark: jag tycker vi ska erkänna riskerna med kärnkraften, och hantera dem, men vi bör också erkänna riskerna med andra energiformer? Växthuseffekten rymmer i sig ännnu större katastrofer än den jorbävning och tsunami som drabbade Japan,

Yvonne Ruwaida: Jag är oroad över den låga ambitionsnivån att satsa på förnybar energi och energieffektivisering i Sverige.

Kommentar från Tommy Forsell: Hiroshima kan väl inte betraktas som en olycka..

Kommentar från Erik: En reaktor ger energi motsvarande 3000 vindkraftverk. Är det sant?

Kommentar från Guest: Det är farligt för miljön att köra bil. Skall vi förbjuda alla bilar nu också? Larv! Det finns risker med allt, man kan begränsa riskerna men inte ta bort dem. Det gäller allt & alla.

Gunnar Hökmark: Menar Yvonne på fulllt allvar att vindkraft hade löst Japans energiproblem, eller vattenkraft?

Yvonne Ruwaida: Vi är ett land som har fantastiska möjligheter att snabbt bli fossil- och kärnkraftsfria. Ta den chansen!

Kommentar från Sune: Blanda inte in Hiroshima i detta Yvonne! Det var en BOMB ! inte kärnkraftverk !

Kommentar från Ola: Det finns inget bra alternativ i dag till kärnkraften, satsa därför pengar på att göra den ännu säkrare.

Gunnar Hökmark: Eller ska vi låta oljeförbrukningen runt om i världen öka, med de risker det innebär för klimatet

Yvonne Ruwaida: Förlåt Tjernobyl menar jag såklart!

Moderator: Påverkar det som inträffat i Japan era åsikter kring kärnkraften på något sätt?

Kommentar från Cecilia: Gunnar, hur menar du att kärnkraften hjälper till mot växthuseffekten?

Gunnar Hökmark: Yvonne har inte svarat på frågan vad som hade hjälpt Japan i naturkatastroferna. Vare sig vindkraft eller vattenkraft hade varit n^gon lösning,

Kommentar från Krille: Tror Gunnar Hökmark på allvar att växthuseffekten är ett större hot än nukleära härdsmältor?

Gunnar Hökmark: Ja, det påverkar min syn på det viset som varje erfarenhet måste göra, vi måste se om det finns mer som kan göras, vi måste bedömma om det som skett i Japan är tillämpligt på oss. Men det finns vad gäller energifrågor inga enkla lösningar,

Yvonne Ruwaida: Det finns ingen energikälla som kan stoppa naturkatastrofer. Den olyckan som hade kunnat stoppats är kärnkraftsolyckan genom att inte ha kärnkraft!

Kommentar från eva österberg: En japansk ekonom (tror jag det var) sa i tv, att vi japaner kanske måste tänka om ang. kärnkraften.

Kommentar från Andreas: Om teorin om växthuseffekten är sann så drabbar den väldigt många fler människor än vilken klass-7 olycka som helst i ett kärnkraftverk.

Yvonne Ruwaida: Japan påverkar mig. Jag tänker på alla som drabbas och vill arbeta ännu hårdare för en hållbar värld fri från kärnkraft och växthuseffekt!

Kommentar från Fredrik: Vilken reglerbar energikälla ska vi ersätta kärnkraften med?

Gunnar Hökmark: Krille, ja det tror jag, en växthuseffekt som leder till att stora delar av övärlden i Stilla Havet kan utplånas, som torkar ut stora delar av Afrika och som skapar ännu större översvämningar i Pakistan och Bangla Desh är självfallet förödande katastrofer,

Yvonne Ruwaida: Vi ska ha en blandning av vindkraft, solceller, vattenkraft, bioenergi, vågkraft och inte minst den sparade kilowatten!

Gunnar Hökmark: Yvonne har fortfarande inte svarat på frågan om vindkraft eller vattenkraft för Japans del,

Yvonne Ruwaida: Kärnkraften har visat att den inte är säker men den är inte heller en pålitlig energileverantör.

Moderator: Vad säger du Gunnar, är Yvonnes förslag på vad som skulle kunna ersätta kärnkraft realistiskt?

Yvonne Ruwaida: Jag tror på en solenergi, vindkraft, vågkraft, småskalig vattenkraft. Men det är Japans sak att bestämma. Vi bestämmer över Sverige!

Kommentar från Andreas: Yvonne, hur funkar vindkraft och solceller i Sverige på vintern?

Gunnar Hökmark: Yvonne, Japan har drabbats av en unik naturkatastrof som ingen energiform hade klarat särskilt bra, växthuseffekten utlöser nya naturkatastrofer, att i det läget tro att Japan hade klarat sig med vattenkraft, vindkraft eller vågkraft är att förtränga att den katastrof som Japan drabbats av är ett jordskalv och en tsunami som inte har med någon energikälla att göra,

Gunnar Hökmark: Nu är det Japan vi talar om, och hur man hanterar en unik naturkatastrof. Hur hade det g^tt med vindkraft, stora vattendammar och vågkraft? Menar du att det vore Japans lösning på energiproblemen,

Kommentar från Humbug: Gunnar Hökmark - det har väl knappast blivit en "lindrigare" katastrof pga kärnkraften i Japan.

Kommentar från Robert: Det är klart att Japan hade klarat sig utan kärnkraft. Man får väl helt enkelt klara sig med den energi man har.

Yvonne Ruwaida: Vindkraft och vågkraft och vattenkraft har inga förödande konsekvenser om de skulle haverera!

Gunnar Hökmark: Humbug, inte alls den har inte blivit lindrigare, men det är en naturkatastrof som slagit sönder de flesta av samhällsystemen,

Kommentar från Hans: Jag tycker det är sorligt om vi nu gör denna katastrof till ett politiskt slagträ i Sverige! Billiga poäng från oppositionen!?

Kommentar från Fredrik E: Gunnar, inser du inte att naturkatastrofen får långt värre konsekvenser när ett kärnkraftverk kollapsar än om t.ex. hundra vindkraftverk hade fallit ihop?

Kommentar från Tony: för att vi ska klara oss utan kärnkraft behöver vattenkraften utökas, vill vi verkligebn offra våra orörda älvar?

Yvonne Ruwaida: Satsa på sol och vind som kan inte ägas och som finns över hela världen. Uran, kol, olja och fossilgas är koncentrerade till ett fåtal länder och kräver mycket stora kapitalinsatser för utvinning, bearbetning och distrubition. Många av dessa länder är krisländer med politiska konflikter, korruption och förtryck av mänskliga rättigheter.

Moderator: Nu börjar det bli dags att runda av med var sitt slutanförande. Varsågoda, Gunnar Hökmark och Yvonne Ruwaida.

Yvonne Ruwaida: Tony! Det behöver inte vara en motsättning. Är vi smarta och har vi viljan kommer vi kunna klara av att ha en annan energipolitik som bygger på förnybar energi och energieffektiisering.

Yvonne Ruwaida: Även om kärnkraftens risker är liten så är konsekvensen förödande. Därför behöver kärnkraften fasas ut och inte byggas ut. Satsa på det som hör framtiden till, ger jobb och är säkert!

Gunnar Hökmark: Jag känner en väldig oro för vad som händer i Japan, än så länge är det en naturkatastrof som har kostat människoliv i tusental, om vi skulle få stora läckage av strålning ßr det en ytterligare katastrof, men låt oss hoppasatt det som hänt kan kontrolleras så får vi också se vad vi kan lära, Japan har en historia av jordbävningar som inte vi har, detta var en unik som kommer att plåga det japanska samhället för mycket lång tid framöver,

Moderator: Ni är många som vill diskutera kärnkraft, men nu är chattet tyvärr slut. Ett stort tack till Gunnar Hökmark (M) och Yvonne Ruwaida (MP). Tack också till alla er som har skickat in frågor och deltagit.