ÅSIKT

Vi tar landsbygdsbornas förslag på allvar

Vänsterpartiet: Hela landet måste ha tillgång en grundläggande service

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi beskylls av ministrarna Hatt och Erlandsson för att svartmåla landsbygden. Ett märkligt påstående med tanke på att Vänsterpartiet lägger fram förslag med stöd av boende på landsbygden, organisationer och flera utredningsförslag för en hållbar landsbygdsutveckling. Ett av alla krav vi har är minst ett servicekontor med statlig närvaro i varje kommun. Staten måste ta ett övergripande ansvar för grundläggande service på landsbygden, detta stöds av en lång rad organisationer. Samverkan med de nordiska länderna för att förbättra helheten i infrastrukturen är självklar för oss.

I dagsläget ser alla hur förödande kärnkraften är och därför har vi lagt stort fokus på bioenergi. Då är det centralt att grundläggande service och kapital finns kvar på landsbygden för där finns råvaran för framtidens energi.

Vi håller med om att den närproducerade maten är viktig för landsbygden. I det sammanhanget behövs ett kunskapslyft för tjänstemän och kommunalpolitiker angående de krav som EU ställer i lagen om offentlig upphandling om den lokalproducerade maten skall ha en sportslig chans i konkurrens mot de stora kedjorna.

Vi har jobbat med landsbygdsfrågorna i många år nu, vi har besökt och tagit del av vad landsbygdsbefolkningen själva vill ha för lösningar. Vi svartmålar inte deras förslag till en hållbar landsbygdsutveckling – vi tar deras kloka synpunkter på allvar.

Lena Olsson  Riksdagsledamot Dalarna (V)
Ulla Andersson Riksdagsledamot Gävleborg (V)