ÅSIKT

Taktiken från förra avtalsrörelsen kommer inte lyckas

Slutreplik i debatten om lärarförakt mellan Lärarnas riksförbund och SKL

DEBATT

Slutreplik i debatten om lärarförakt mellan Lärarnas Riksförbund och SKL.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ingela Gardner Sundström, förhandlingsdelegationens ordförande på Sveriges Kommuner och Landsting, ”tycker det är tråkigt när lösryckta kommentarer missbrukas” i debatten. Problemet är att hon medvetet förvränger vad lärare sagt om lärares arbetstider.

Det finns mig veterligen ingen lärare i grundskola och gymnasieskola som arbetar som lärare för sommarlovets skull, ett lov som för övrigt krympt och nu är bara något längre än en ”vanlig” semester.

Jag är fullt medveten att vi i Lärarnas Riksförbund under förra årets svåra avtalsrörelse fick ägna all tid åt att stoppa SKL:s försök att ta bort lärares ferietjänster och minska förtroendearbetstiden. Detta gjorde vi på uppdrag av våra medlemmar.

Jag beklagar, men talet om lärare som skolans viktigaste resurs klingar falskt från SKL.

Något måste göras. Det läraruppror som nu pågår på nätet mot bland annat låga lärarlöner är en varningsklocka som politikerna och ansvariga för skola måste lyssna på.

Det finns bara en väg att gå: Höj lärarnas löner och respektera lärarnas professionella ställning. Lägg inte energi på att försöka underminera lärarnas unika uppdrag med ansvaret för undervisningen i skolan.

Taktiken i den förra avtalsrörelsen med att få lärarnas företrädare ägna all kraft åt att diskutera arbetstiden och därmed slippa diskutera lärarna löner, kommer inte att lyckas en gång till.

Not. Debattörerna möts i kvällens ”Agenda” i SVT2 klockan 21.15.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

ARTIKELN HANDLAR OM