ÅSIKT

Tänk om det hade varit svenska barn

Debattören: MP och regeringen sviker ensamma och utsatta flyktingbarn

Foto: Foto: AP
MÅSTE FÖRÄNDRAS Migrationsverkets hårdare regler och snäva tolkning av utlänningslagen gör att 1 500 barn i och omkring Somalia nekas återförening med sina föräldrar i Sverige. Bilden är från ett flyktingläger vid Somalias gräns.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I krigets kaos splittras familjer. Vuxna tvingas hastigt att fly undan förföljelser och tortyr. Barn tappar bort sina föräldrar och driver omkring som skeppsbrutna. Det är något som vi i Sverige har svårt att sätta oss in i för vi har inte upplevt krig på två hundra år.

Tänk dig själv att tvingas leva åtskild från dina barn. Att veta att de är ensamma och rädda och att du inte finns där för dem. Inte för att du inte vill, utan för att du inte får: det nya landet sätter stopp.

Just detta upplever många somaliska familjer i Sverige i skrivande stund. Det inte längre möjligt för somaliska barn att återförenas med sina föräldrar.

Anledningen till det är en ny dom från Migrationsöverdomstolen. Rätten att få leva med sin familj har satts på undantag. Migrationsverket tycker nämligen att varje person måste kunna bevisa sin identitet: föräldraskap ska styrkas genom myndighetshandlingar. Vad gör man då när en stat befinner sig i krig och myndigheterna inte fungerar?

Organisationer som Röda Korset gör en fantastisk insats när dom hjälper till att återförena familjer som kommit ifrån varandra. Men på grund av Migrationsverkets hårdare regler och snävare tolkning av utlänningslagen nekas 1 500 barn i och omkring Somalia återförening med sina anhöriga i Sverige.

Vänsterpartiet kräver att regeringen tillsammans med sin samarbetspartner Miljöpartiet tar sitt

ansvar och kommer fram med nytt lagförslag som ger splittrade familjer rätten att leva och bo ihop.

Ett sådant förslag borde läggas fram allra senast vid riksdagens öppnande i september.

I samband med den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet den 3 mars i år sa man att en lösning på problematiken ska hittas med utgångspunkt i principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening. Samma mantra har upprepats vid migrationspolitiska debatter i både april och maj. Men inget händer.

Vänsterpartiet anser att det borde vara glasklart att rätten till familjeåterförening ska väga tyngre än kravet på styrkande av identitet.

I ett sista försök till förhalning hänvisade migrationsminister Tobias Billström (M) till risken för barnsexhandel. Detta har tillbakavisats tydligt av organisationer som Ecpat, som framhåller att barns rättigheter inte får ställas mot varandra.

Risken för handel med barn och flyktingsmuggling ökar när det inte finns säkra, lagliga vägar till återförening. Inget är så farligt för barn i krigsdrabbade områden som att vara utan sin familj.

Vi kan inte vänta längre på en lösning. Splittrade familjer, i synnerhet barnen, far illa. Regeringen måste lägga fram nödvändiga förslag till ändringar i utlänningslagen och göra de förändringar som krävs i utlänningsförordningen.

Kraven på passhandling och på styrkt identitet som förutsättning för rätt till familjeåterförening måste tas bort. Lagen måste ändras för att eliminera de barnfientliga konsekvenserna av Migrationsöverdomstolens dom.

Vänsterpartiet kräver därför att regeringen lämnar en proposition till riksdagen den första dagen av riksdagens höstsession. Det är dags att regeringen och Miljöpartiet tar ansvar för de 1 500 barn som väntar på att återförenas med sin familj.

Hade de reagerat lika saktfärdigt om det hade varit ensamma och utsatta svenska barn?

FAKTA

DEBATTÖREN

Christina Höj Larsen, 40, Härnösand. Riksdagsledamot och talesperson i migrations- och flyktingfrågor för Vänsterpartiet.

DEBATTEN

En dom i Migrationsöverdomstolen gör att 1500 somaliska barn inte får återförenas med sina anhöriga i Sverige, eftersom identitetshandlingar saknas. Nu måste regeringen ändra reglerna – det inte ska krävas pass för att familjer ska få återförenas, menar debattören.

Christina Höj Larsen

ARTIKELN HANDLAR OM