ÅSIKT

Undantag för surströmming – en vinst för valfriheten

Anna Maria Corazza Bildt svarar Åsa Westlund

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK Jag välkomnar EU-kommissionens besked gällande ett fortsatt svenskt undantag för östersjöfiske såsom vildlax och surströmming. Det är en seger för Sverige i EU och för en svensk mattradition.

Men jag ifrågasätter Åsa Westlunds välkomnande av beslutet och förvånad över hennes vinst i frågan eftersom hon motarbetat undantaget på alla möjliga sätt.

När jag debatterade frågan med Åsa Westlund i Europaparlamentet för några veckor sedan fick hon med sig ledamöter från socialdemokrater och gröna som anklagade Sverige för att vilja förgifta sin egen befolkning. Då försvarade jag det svenska undantaget med argumentet att information är bättre än förbud.

Vi alla bryr oss och värnar om barnen och mammorna, men man måste se på fakta. Livsmedelsverket säger att cirka 87 procent av konsumenterna har hört talas om rekommendationerna och denna siffra bör såklart öka. Dioxinvärdena är inte högre i Sverige än i resten av medlemsländerna och siffror visar att cirka 40 procent av småbarnsföräldrarna inte äter surströmming och att 53 procent äter det väldigt sällan.

Halterna av dioxin i Östersjön har även minskat under senaste åren. Det är bra att kommissionen ställer krav på att informationen ska nå ut till konsumenterna och till de i riskgrupper som småbarn och mammor. Dioxin är giftigt i tillräckligt stora mängder och den informationen ska nå ut. Att förbjuda östersjöfiske är ingen lösning, människor ska ha rätt information och själv få besluta vad de har på sina tallrikar.

Vi som försvarat fortsatt möjlighet för fiske i Östersjön har hela tiden sagt att det är viktigt med information. Ingen ifrågasätter att informationen skall förstärkas, livsmedelsverket har faktiskt fått uppdrag att driva en informationskampanj till riskgrupperna.

Kommissionens beslut om undantaget innebär att Sverige kan fortsätta med sin mattradition och att flera fiskare längs Norrlandskusten nu förhoppningsvis kan andas ut. Att utmåla alla fiskare som när sig med fiske som lobbyister och storindustrier och ställa de som hot mot tusentals barn känns som skrämselpropaganda. Det handlar om flera små fiskare och många familjeföretag som livnär på fisk från Östersjön.

Jag har träffat och besökt flera av dessa fiskare kring Norrlandskusten som talat om att surströmmingen endast är en liten del av deras fångst och att de inte endast skulle klara sig med surströmmingen. Detta har även Fiskeriverket konstaterat.

Ett sådant undantag som Åsa Westlund propagerade för, där endast surströmming tillåts, skulle ha varit orealistiskt och inneburit att ett stort antal fiskare förlorat sin inkomst.

Lyckligtvis baserade kommissionen sitt beslut på fakta och bevis på att Sverige under 10 år följt dem strikta reglerna som funnits i undantaget. Förhoppningsvis kan undantaget nu träda i kraft i höst utan ytterligare förhinder. Då blir det en seger för information och valfrihet mot skrämselpropaganda.

Anna Maria Corazza Bildt, (M), europaparlamentariker