ÅSIKT

Håll hastigheten – och vinn pengar

Debattörerna: Använd morot i stället för piska för att påverka bilförares attityder

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige har länge haft en av världens säkraste trafikmiljöer men i vår omvärld händer det mycket på trafiksäkerhetsområdet. Vårt försprång har naggats i kanten. Nu krävs nya tag med nya åtgärder. Det räcker inte att bara satsa på mitträcken, nya hastighetsgränser med mer. Det krävs också nya idéer.

2010 var ett bra år för trafiksäkerheten i Sverige. Antalet olycksfall var rekordlågt och vårt land har uppmärksammats internationellt för de satsningar som gjort oss bäst i världen när det gäller trafiksäkerhet.

Tyvärr var de första fem månaderna i år mindre positiva. Enligt Trafikverket har antalet omkomna i trafiken ökat, från 85 personer 2010 till 113 personer 2011. Antalet allvarligt skadade är mångfalt större. Det går ännu inte att säga om det är ett trendbrott, men osvuret är bäst.

Mycket av trafiksäkerhetsinsatserna har också under en lång tid koncentrerats till väg- och infrastruktursatsningar. Det har också gett stora, positiva effekter.

Men var tredje olycka med dödlig utgång beror på att någon av de inblandade hållit för hög hastighet. Vi ser också en tendens till ett allt mer aggressivt körsätt.

Det är därför hög tid att starta en debatt om det egna ansvaret i trafiken. Det handlar om hur vi ska kunna förändra de beteenden som gör att det för många är självklart att faktiskt regelmässigt bryta hastighetsbegränsningar, köra vårdslöst och i vissa fall även köra påverkad av alkohol eller droger.

Nyligen genomförde NTF tillsammans med Volkswagen ett experiment i centrala Stockholm, i syfte att studera beteenden i trafiken. Vi utvecklade en fartkamera som i stället för att sätta dit dem som körde för fort belönade dem som höll lagliga hastigheter. Om du körde du lagligt kunde du vinna en större summa pengar.

Vi valde platsen med omsorg: utanför en skola där hastighetsgränsen var 30 kilometer i timmen. Innan testet mätte vi laglydigheten på sträckan och fann att snitthastigheten var mer än 20 procent för hög, alltså 37 kilometer i timmen. Efter att vi installerat kameran och informerat om hur testet skulle gå till, sjönk antalet fortkörare markant. Snitthastigheten höll sig till och med strax under de stipulerade 30 kilometer i timmen.

Hastighetslotteriet har även testats i Helsingborg, Kalmar, Karlstad och Gävle med liknande resultat. Försöken dokumenteras noggrant och resultatet kommer att presenteras för bland annat Trafikverket den 31 augusti.

När vi analyserar resultaten verkar det som om möjligheten att vinna pengar genom att köra laglydigt faktiskt påverkar trafiksäkerheten betydligt. Att också moroten fungerar i stället för piskan. Det är naturligtvis ingen banbrytande insikt. Däremot ett intressant exempel på vad nya idéer skulle kunna göra för att öka säkerheten på våra vägar.

Framtidens lösningar måste också handla om de beteenden som styr våra handlingar på vägarna. Det kan inte bara handla om att göra trafikanterna rädda för att åka fast för polisen. Debatten måste också gälla hur vi kan få människor att börja köra annorlunda – säkrare och med respekt för hastighetsbegränsningarna. På detta område finns mycket att göra. Ett första viktigt steg är att på allvar börja diskutera vad som behöver göras för att påverka attityder och beteende.

Jan Sandberg

Marcus Thomasfolk

FAKTA

DEBATTÖREN

Jan Sandberg, 53, Jakobsberg. VD för NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande).

Marcus Thomasfolk, 41, Järna. Informationschef Volkswagen.

DEBATTEN

Semestertider betyder att många befinner sig ute på vägarna. Sverige anses vara världsbäst på trafiksäkerhet men nu räcker det inte längre med att satsa på säkrare vägar – nu måste vi påverka de attityder som gör att vissa regelmässigt bryter mot lagarna, menar dagens debattörer.