ÅSIKT

I politik måste vi kunna representera varandra

Mikolaj Norek svarar Alice Teodorescu

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Sveriges minoriteter är inte representerade under Almedalsveckan, anser debattören.

Teodorescu varnar för en kollektivistisk syn på människor och hon poängterar individens unikhet. Jag gör inget annat när jag kräver rättvis representation i våra demokratiska forum.

Det är sant att en individ aldrig kan representera någon annan än sig själv. Men politiken ska säkerställa lika förutsättningar för alla individer att leva fritt och vara just detta, en individ. I politiken behövs därför representation och ansvarstagande utöver varje persons agerande. Här behövs det individer som talar för – representerar – andra och inte bara sig själv.

Dessutom säger Teodorescu att ”invandraretiketten försvinner så fort man inte bekräftar nidbilden av invandraren som offer i behov av hjälp”. Det är helt rätt! Den etiketten måste bort! Och för att den ska kunna slutgiltigt försvinna måste vi alltid och konsekvent se att invandrare är en självklar del av vårt samhälle. Det handlar om att bli tagen på allvar. Det gör vi genom att säkerställa representationen, inte bara i näringslivet och andra samhällsinstitutioner, utan också i våra politiska forum. Precis som vi förväntar oss att våra politiska representanter och institutioner har en representativ könsfördelning.

Det här borde inte vara längre en fråga som det behövs debattartiklar om. Det måste bli en självklarhet. En modern och sund politik utgår från pluralismen och för att den ska kunna fungera behövs rättvis representation – även i Almedalen.

Mikolaj Norek

ARTIKELN HANDLAR OM