ÅSIKT

Dator och jobbmobil äter upp ledigheten

Unionen: Dålig organisation på jobbet förstör semestern för de anställda

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I takt med att gränsen mellan arbetstid och fritid suddas ut växer frågan om vår arbetstid till en av vår tids viktigaste frågor.

Den tekniska utvecklingen de senaste årtiondena har i mångt och mycket revolutionerat vårt sätt att arbeta. För inte särskilt många år sedan jobbade tjänstemännen ofta på en bestämd tid på en bestämd plats. Vi kan i dag jobba egentligen när som helst på dygnet och var som helst i världen. Vi kan kontera fakturor från väntsalen på Arlanda eller delegera ett projekt till en kollega från sommarängen. I dag kan i princip ett helt kontor skötas genom en mobiltelefon.

Vi blir allt fler som får ta emot samtal som berör jobbet på vägen mellan hängmattan och trädgårdslandet. I landsomfattande reklamkampanjer kan vi läsa om olika smarta telefoner som gör det än mer möjligt att jobba när vi vill och var vi vill.

Mycket i denna utveckling är så klart positiv. Att kunna jobba mer efter eget schema och planering innebär en stor frihet. Att dessutom ha förmånen att ibland sköta sina arbetsuppgifter på annan ort är behändigt och kan underlätta såväl livspussel som vår förmåga att leverera resultat.

Enligt en undersökning som Unionen låtit genomföra visar det sig att många av våra drygt 500 000 medlemmar jobbar var och när som helst med hjälp av mobiltelefonen.

Av de tillfrågade tjänstemännen har sju av tio en mobiltelefon i sitt arbete. Av dem som har mobiltelefon i tjänsten är det fyra av tio som kan ta emot jobbmejl i mobiltelefonen.

Inte mindre än var tredje upplever en negativ stress av sitt jobb och lika många känner sig frustrerade.

I kombination med tekniska möjligheter ställs alltmer krav på att vi alltid ska vara nåbara. Även på vår semester, när vi är sjuka eller föräldralediga förväntas vi vara uppkopplade. Därmed finns det inga tydliga gränser för var arbetet slutar. Nya begrepp som smartphonestress, sjuknärvaro och semesterjobb gör intåg på den svenska arbetsmarknaden.

Att svara på ett samtal efter arbetstid, att svara på mejl eller bara kolla av mobilen då och då för att se om det har kommit något nytt kanske inte ter sig så farligt. Men det kan störa den sammanhängande återhämtningen som är viktig för att kunna koppla av och på sikt orka med jobbet.

Ett annat tips, efter det där extra samtalet i hängmattan under semestern, är att fundera lite kring lönen. Det är till exempel stor skillnad på timlönen om vi tjänar samma summa men arbetar 40 eller 60 timmar per vecka.

Egentligen är det märkligt att arbetsgivarna inte kan organisera arbetet på ett bättre sätt än att vi behöver ta vår fritid i anspråk. Det blir upp till den enskilde att sätta gränser och prioritera. Arbetsgivarna måste ta ansvar för att organisera arbetet så att alla får en chans att hinna med jobbet på ordinarie arbetstid.

Stressade och frustrerade medarbetare påverkar hela organisationen negativt. Samtidigt som arbetsgivarna har ett stort ansvar i denna fråga kan vi själva, tillsammans med våra kollegor, bidra till att skapa en bra kultur på arbetsplatsen. En kultur som ser till vikten av att alla ska ha rätt till en ostörd fritid.

Unionens medlemmar ser de här utmaningarna och tar dem på allvar. Att hålla hela arbetslivet och få betalt för den tid vi faktiskt arbetar ska vara en självklarhet. Balans mellan arbete och fritid är en av de frågor vi tänker driva i avtalsrörelsen.

FAKTA

DEBATTÖREN

Åsa Johansson, 39, Stockholm. Trendanalytiker, Unionen.

DEBATTEN

Allt fler arbetsgivare vill att de anställda ska gå att nå också på fritiden. Men att vara uppkopplad under semestern stör återhämtningen, anser fackförbundet Unionen. Balans mellan arbete och fritid är en fråga förbundet avser att driva under avtalsrörelsen.

Åsa Johansson