ÅSIKT

Min mosters psykiska ohälsa gjorde att ingen såg cancern

Debattören: Ingen tänkte tanken att symptomen kunde bero på någon fysisk åkomma

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den 9 juli somnade min moster in, 69 år gammal. Hennes kropp var full av cancer. Cancern upptäcktes några veckor innan hon gick bort, och behandling var aldrig aktuell. Hon var för svag för en cellgiftsbehandling, och inte heller operation eller strålning fungerade för var skulle man göra det? Cancern var nästan överallt.
 

Varför upptäcktes då inte cancern i tid? Jo, för att min moster utöver sin fysiska hälsa även har haft psykiska problem. Har du en gång fått ordet ”psykisk” inskriven i din journal tycks det vara omöjligt att de symptom du har kan vara andra än just psykiska. Under ett års tid åkte min moster in och ut på psykiatrisk avdelning, hon tappade i vikt, hade ont i ryggen och fick knappt i sig någon mat. Hon blev aldrig bättre efter sina inneliggande perioder.
 

Ingen tänkte tanken att symptomen kunde bero på någon fysisk åkomma. Det var ätstörningar, depression och ångest. När hon för en dryg månad sedan återigen skulle läggas in efter att ha svimmat i sitt hem, hamnade hon på en medicinavdelning. Hennes värden var för dåliga för en psykiatrisk avdelning. Där fanns en läkare som faktiskt lyssnade på min moster. En helröntgen gjordes och därmed upptäcktes hennes spridda cancer. Då var det för sent.
 

Om man lider av psykisk ohälsa, kan man då inte vara fysiskt sjuk? En patient med en historia av psykisk ohälsa som känner av fysiska symptom måste tas på samma allvar som vilken annan patient som helst. Görs inte det kan det innebära döden. Vems ansvar är det?

Lisa Ruuth