ÅSIKT

Temporärt medborgarskap går emot allt S står för

Mona Sahlin med fler: Morgan Johansson saknar ideologisk kompass

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När socialdemokraternas rättspolitiske talesperson Morgan Johansson vill fundera på olika typer av medborgarskap för svenskar födda i och utanför Sverige är det ett uttalande i strid med hela den socialdemokratiska ideologins grundvalar. Det strider mot partiprogram, mot beslut tagna på socialdemokraternas högsta beslutande organ, partikongressen.

Morgan Johansson menar att personer som fötts utanför Sverige ska ha en prövoperiod då de ska bevisa att de inte begår brott, först efter detta ska de komma ifråga för det vanliga svenska medborgarskapet. Det är ett synsätt som grundar sig i att man tror att brottslighet är avhängig din etnicitet. Det är ett brott mot hela den socialdemokratiska förklaringsmodellen som utgår från att brottslighet har sociala orsaker. Att tilldela människor egenskaper utifrån deras etniska ursprung har sin grund i rasistiska ideologier. Därför är det också en av Sverigedemokraternas huvudpoänger.

Riksdagsledamoten Morgan Johansson är inte ny i politiken. Han har varit medlem i Socialdemokraterna i hela sitt vuxna liv. Därför är det med stor förvåning och besvikelse vi ser hur uttalandet saknar både saklig och ideologisk kompass.

Det är inte partier som Sverigedemokraterna som är den viktigaste faktorn för den ökande rasismen i samhället. Det är inte rasistiska sekterna som är det största hotet mot demokratin. Det är när företrädare för demokratiska partier börjar anpassa sig till dessa strömningar som hatet och motsättningarna ökar explosionsartat. Socialdemokraterna har burit ett historiskt ansvar att alltid agera mot totalitära strömningar och för alla människors lika värde. Vi vill att Morgan Johansson fortsätter denna tradition och tar detta ansvar.

Mona Sahlin

Maryam Yazdanfar

Ardalan Shekarabi

Jytte Guteland

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Mona Sahlin, fd. partiordförande och styrelseledamot, Expo.

Maryam Yazdanfar, riksdagsledamot

Ardalan Shekarabi, fd. SSU-ordförande

Jytte Guteland, fd. SSU-ordförande

DEBATTEN

S vill göra det möjligt att utvisa nyblivna svenska medborgare som begår brott. Detta genom att införa ett temporärt medborgarskap. Förslaget kommer från Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, och backas upp av Morgan Johansson, Socialdemokraternas rättpolitiska talesman, som säger att partiet ställer sig bakom förslaget.

Men förslaget går emot Socialdemokraternas ideologi och partiprogram, skriver nu flera tongivande socialdemokrater här.

Uppdatering

Morgan Johansson, som först stödde Ilmar Reepalus förslag, har under eftermiddagen i ett uttalande till TT tagit tillbaka sitt stöd för förslaget.