ÅSIKT

Därför behöver tv en nyhetsuppläsare i rullstol

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SVT arbetar målmedvetet med att anställa såväl kvinnor som män, gamla som unga och personer med annan bakgrund än den svenska. Detta är utmärkt. Jag argumenterade­ i min artikel för att SVT även aktivt bör rekrytera personer­ med funktionsnedsättning. Jag förstår inte varför denna­ ståndpunkt är kontroversiell när den i praktiken innebär att sändningstillståndet följs.

Margareta Benson, nyhetspresentatör i ABC, menar att jag slår in öppna dörrar. Hon undrar om personer med synliga funktionsnedsättningar­ är viktigare­ än personer med mindre synliga­ funktionshinder och menar­ att kompetensen ska vara avgörande­.

Men det är ju just det som det handlar om. Kompetenta per­soner finns inom alla grupper i samhället, så också bland personer med funktionsnedsättning. Varför då jämföra personer med olika funktionsnedsättning? Tv bidrar­ med sin stora genomslags­kraft till att forma attityder­ och värderingar. Det går därför inte att komma i från tanken att en rullstolsburen nyhetsuppläsare skulle­ kunna bidra till att ”normali­sera” en stor grupp människor. 

Om SVT som en modern arbetsgivare tar täten och aktivt eftersträvar att anställa fler personer med funktionsnedsättning skulle det bidra till att fler personer ser individen, snarare än funktionsnedsättningen. Det skulle hela samhället tjäna på.

Ewa Samuelsson

Biträdande socialborgarråd (KD) i Stockholm med ansvar­ för funktionshinder- och tillgänglighetsfrågor