ÅSIKT

Mitt förhållande till min far är det bästa tänkbara

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Till min förvåning fick jag se att Cecilia Gyllenhammar skriver om mig och min bok ”Min mamma är död” i sitt debattinlägg om ”Anna Wahlgren-boken”. Hon hänvisar till en intervju som Karin Thunberg gjorde med mig i Svenska Dagbladet 2010.

Jag har inga åsikter i den fråga som Cecilia Gyllenhammar diskuterar men blir förvånad när hon skriver: ”När Svenska Dagbladets reporter Karin Thunberg intervjuar Claes Britton om hans bok och den dåliga relationen med pappan, med ångest och missbruk i dess följd, så görs det sakligt och med stor respekt.”

Uppenbarligen så har Cecilia Gyllenhammar inte läst min bok för där står ingenting om något dåligt förhållande till min pappa utan tvärtom motsatsen – och än mindre om någon ångest eller missbruk till följd av ett sådant förhållande. Inte heller i Karin Thunbergs intervju står ett ord om detta. Där talar jag tvärtom om mitt nära förhållande till min pappa.

Det är märkligt hur hjärnan fungerar – hur den i efterhand kan konstruera egna minnesbilder utan verklighetsbakgrund utifrån sådant man läst och hört i referat. I det här fallet hade det varit bättre att kolla källan.

Även om jag inte tar illa vid mig så är det inte roligt att bli utpekad som ångestfull missbrukare till följd av mitt dåliga förhållande till min pappa, då jag aldrig har missbrukat och då mitt förhållande till min pappa är och alltid har varit det bästa och mest kärleksfulla tänkbara.

Ingen skada skedd men rätt skall vara rätt som det brukar heta!

Claes Britton