ÅSIKT

Höj våra löner med 10 000 i månaden

Lärarförbundet: Det ska finnas lärare som tjänar över 50 000 kronor

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag träffas Lärarförbundets representantskap för att besluta om de yrkanden som vi ska driva i årets avtalsrörelse. Men vi vet redan att vår viktigaste utgångspunkt inför förhandlingarna är att lärarnas löner måste höjas. Och det rejält. Lärares löner är alldeles för låga.

Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat i skolan är att de möter riktigt bra lärare. Det är viktigt för eleverna men det är också viktigt för Sveriges framtid. Det är lärarna som ska inspirera och utbilda morgondagens advokater, politiker, sjuksköterskor, ingenjörer och forskare.

I dag är det alltför få som vill bli en av dessa duktiga lärare. Yrkets status har urholkats under decennier. Lön och status har sjunkit sedan 1960-talet. Och det är lönenivån som är huvudproblemet. Lärarnas löner har halkat efter under många år.

Lärarförbundet kräver därför att lärarlönerna höjs med 10 000 kronor per månad. Detta är avgörande för att höja läraryrkets status. Den här avtalsrörelsen måste innebära ett tydligt steg på vägen.

Söktrycket till lärarutbildningen fortsätter att sjunka. Höstterminen 2011 sökte 13 119 personer till lärarutbildningen, en minskning med 18 procent på ett år. Det innebär endast 1,2 sökande per plats. På många utbildningar gapar platserna tomma. Utbildningar ställs in. Läkarutbildningen har i dag 20 sökande per plats.

Att så få unga människor idag väljer lärarutbildningen är djupt allvarligt. Det är inte hållbart. För bättre kunskapsresultat i den svenska skolan krävs att många ambitiösa och duktiga studenter väljer att utbilda sig till lärare.

Att utbilda sig till lärare idag är en olönsam affär. Det är inte acceptabelt att flera års högskolestudier ska resultera i så dåliga villkor för ett av Sveriges viktigaste yrken. Lärarutbildningen är mellan tre och fem år och medellönen för en grundskollärare är 26 000 kronor. Andra yrkesgrupper med lika lång utbildning som till exempel systemvetare och civilekonomer tjänar ca 10 000 kronor mer i månaden. Det är skillnader som är allt annat än rimliga.

Och det är inte bara vi som tycker att läraryrket är viktigt och att fler måste vilja bli lärare. Nobelstiftelsens styrelseordförande, Marcus Storch, sade senast vid Nobelprisutdelningen att ”Om vi inte har tillräckligt bra lärare och om inte dessa uppmuntras att utveckla sin undervisning och yrkesroll hjälper nog inga andra reformer på skolans område. […] Rätt personer måste också uppmuntras att bli lärare och lärare som anstränger sig, utvecklas och når resultat måste premieras.”

Inte ens i de kommuner där lärarna åstadkommer resultat i Sverigetoppen, premieras detta i lönekuvertet i dag. Sveriges kommunpolitiker, vår motpart i förhandlingarna, måste inse denna utmaning. Utan rejält höjd lön – ingen statushöjning av yrket. Utan statushöjning fortsätter kommunerna att missa många av framtidens lärare. Många tusen duktiga lärare som redan i dag gör stordåd kommer att lämna skolan. Tusentals elever riskerar att inte få undervisas av välutbildade och duktiga lärare. De som vi vill ska bygga den skola som utbildar för framtiden.

Bra lärare måste ha bra betalt. En skicklig lärare måste kunna premieras också i lönekuvertet. Det är viktigt för att locka de bästa till yrket. Det ska finnas lärare som tjänar över 50 000 kronor. Det kommer också att bidra till att höja lärarlönerna generellt.

Nu krävs ett tydligt steg mot 10 000 kronor mer och en tydlig avbetalningsplan för hur Sveriges lärare ska kunna komma till en mer rimlig lönenivå. Kommunerna har hållit ner lärarnas löner under så många år. Nu måste den skulden börja betas av.

FAKTA

DEBATTÖREN:

Eva-Lis Sirén, 57, Karlstad. Förbundsordförande, Lärarförbundet.

DEBATTEN:

Medellönen för en grundskollärare är 26 000 kronor. Ska skolan kunna rekrytera duktiga lärare måste kommunerna nu ta ett tydligt steg mot att höja lönerna med 10 000 kronor i månaden, skriver Lärarförbundets ordförande.

Eva-Lis Sirén