ÅSIKT

Sparade skattepengar ska gå till patienterna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Apoteksföreningens vd Johan Wallér presenterar felaktiga fakta när han ska förklara varför apotekskunder ibland får gå hem utan sina läkemedel.

I sin debattartikel påstår Wallér att apoteken inte har möjlighet att påverka hur eller när leveranserna till apotek sker. Påståendet är felaktigt och ger dessutom en missvisande bild av det utmärkta arbete som apotekspersonalen många gånger gör i syfte att säkerställa att kunderna ska få sitt läkemedel inom utsatt tid.

Wallér påstår vidare att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förhandlar om hur eller när leveranser sker. Det stämmer inte heller.

Wallér skyller vidare på reglerna för utbytet av läkemedel på apotek. Inte heller detta stämmer. Enligt apoteksbranschens egna siffror är tillgängligheten till läkemedel på samma nivå som före omregleringen, alltså innan de nuvarande reglerna trädde i kraft.

Tack vare utbytet kan samhället satsa miljardbelopp på att korta vårdköer eller till att använda nya läkemedel till svårt sjuka. Dessutom slipper patienter betala onödigt mycket för sina läkemedel.

Wallér vill införa ett nytt system så att apoteken själva ska bestämma vilka utbytbara läkemedel de ska sälja. I dag är det TLV som bestämmer detta och vi arbetar för att vinsterna från utbytet av läkemedel på apotek ska gå tillbaka till patienterna. Vårt mål är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till apotek och läkemedel.

FAKTA

DEBATTÖREN:

Inger Erlandsson, chef för apoteksavdelningen på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

DEBATTEN:

Svar på Johan Wallérs debattartikel ”Därför får patienter gå hem utan medicin” publicerad 17 januari 2012. Läs artikeln och kommentera den på aftonbladet.se.

Inger Erlandsson