ÅSIKT

Stoppa privatiseringen av statliga Bilprovningen

Socialdemokraterna: Moderaterna gör ytterligare en ideologisk utförsäljning

Regeringen vill sälja ut Bilprovningen till privata aktörer. Det är långt i från riskfritt, menar debattörerna.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den moderatledda regeringen har nu gett Bilprovningen i uppdrag att sälja ut två tredjedelar av det rikstäckande nätet av besiktningsstationer­. Hela Bilprovningen kan säljas år 2015. Vi socialdemokrater ser flera allvarliga­ problem och frågetecken kring utförsäljningen, både­ när det gäller nyttan för bilägarna, samhället och för de offentliga­ finanserna. 

Bilprovningens verksamhet handlar om myndighetsutövning rörande trafiksäkerhet och miljö­. Att lägga ut detta­ på privata­ aktörer är långt ifrån riskfritt. Kontrollen av bilars bromsar, däck, hjulupphängningar och belysning är mycket­ viktig om vi vill värna målet­ om Nollvisionen i trafiksäkerhetsarbetet. För att förbättra luft­kvaliteten och folkhälsan i våra­ städer måste bilarnas avgas­rening kontrolleras mycket noggrant­.

Den första konkurrensutsättningen av Bilprovningen blev ingen succé. Få nya privat­drivna besiktningsstationer har öppnats. Inför konkurrens­utsättningen drog Bilprovningen ner på resurserna eftersom marknads­läget var oklart, vilket­ ledde till ökade köer. Trots detta­ vill nu den moderat­ledda regeringen­ fortsätta jobbet i experiment­verkstaden med en ut­försäljning av Bilprovningen. 

Utförsäljningen kan leda till högre besiktningspriser för bilägarna.

I Finland avreglerades bilprovningen för tiotalet år sedan. Två aktörer, ägda av riskkapital­bolag, har tillsammans 80 procent­ av marknaden och priserna för en besiktning har stigit efter­ av­regleringen. I vissa delar­ av Finland­ kan en besiktning kosta­ omkring­ 550 kronor. I Sverige kostar en besiktning hos Bilprovningen 320 kronor. De få privata­ aktörerna i Sverige har redan startat med priser som ofta ligger något högre än Bilprovningens egna priser.

Det är stor risk att utförsäljningen kan leda till privata monopol­. I fyra av Sveriges län, Jämtland, Dalarna, Kalmar och Blekinge finns det ingen kommun­ där Bilprovningen har fler än en besiktnings­station. Med regeringens utförsäljningsplaner är risken överhängande att bilägare i dessa län får ökade kostnader för sin kontrollbesiktning om den lokala Bilprovningen ersätts med en privat anläggning.   

Utförsäljningen väcker också frågor om Bilprovningens anläggningar­ kommer att slumpas­ bort till reapriser. Tidigare­ har Moderaterna inte­ varit främmande för att sälja­ ut offentliga tillgångar för långt under­ marknadspriset. Det senaste­ exemplet är vård­centralen Serafen­ i Stockholm som slumpades bort till några läkare­ för 700 000 kronor. Fyra år senare kunde läkarna­ enligt uppgift sälja­ vidare­ vårdcentralen för 20 miljoner kronor.          

Offentlig verksamhet ska vara serviceinriktad, kostnads­effektiv och rättssäker. I dag fungerar Bilprovningen många gånger bra. Det är även ett företag som kan utvecklas med en stabil ekonomi och verksamhet utan­ att skattepengar behöver tillföras. Före­taget kan vara­ lönsamt för staten och ge en viss avkastning på det insatta­ kapitalet. Men Moderaterna vill genom­föra ytterligare en ideologisk utförsäljning i stället för att se till bil­ägarnas bästa.

Det är betydligt bättre att utveckla den befintliga Bilprovningen, än att genom en utförsäljning skapa­ privata monopol och högre besiktnings­priser för bilägarna.

Anders Ygeman

Lars Johansson

Leif Pettersson

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Anders Ygeman, riksdagsledamot (S) och ordförande i riksdagens trafikutskott.

Lars Johansson, riksdagsledamot (S) och gruppledare i riksdagens näringsutskott.

Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) i trafikutskottet.

DEBATTEN

I dag hålls interpellationsdebatt i riksdagen mellan Socialdemokraterna och finansmarknadsminister Peter Norman (M). Anledningen är att regeringen beslutat att Bilprovningen successivt ska säljas ut. Riskerna med en utförsäljning är betydande, menar debattörerna.