ÅSIKT

De utnyttjar luckor i systemet för att göra stora vinster

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alla apotekens medarbetare gör allt de kan för att kunderna ska få sina läkemedel, men det hjälper inte när modellen för generikautbyte i sig lägger hinder i vägen. Det är också från personalen som signalerna kommer om att modellen medför risker för patienterna.

I prisuppgörelsen mellan läkemedelsindustrin och TLV ingår fri leverans till apoteken. I den förhandlingen är inte apoteken inbjudna och kan därmed inte påverka.

De ivrigaste försvararna av dagens modell är just de bolag som säljer generika. Från apotekens sida vet vi att de utnyttjar luckor i systemet för att göra stora vinster på samhällets bekostnad.

Idag förhandlar apoteken framgångsrikt med parallellimportörer av läkemedel, och TLV använder redan system med takpris. Att applicera liknande system för utbytbara läkemedel är inte svårt. Vi skulle då kunna garantera att vi säljer det billigaste läkemedlet för samhället, se till att kunden får samma utbytbara läkemedel under en längre tid och framför allt se till att vi har läkemedlet på hyllan.

TLV är välkomna till våra apotek så att de får en verklig bild av hur systemet fungerar i praktiken. Vi måste inse att problemet är ett gemensamt ansvar och handlar i slutänden om service till medborgarna. Tillsammans skulle apoteken och TLV kunna arbeta för en modell som garanterar långsiktig prispress och ett patientsäkert generikasystem.

FAKTA

Johan Wallér‚ VD för Sveriges Apoteksförening