ÅSIKT

Betala skadestånd till resandefolket

Debattören: Integrationsministern vill sopa övergreppen mot oss under mattan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Integrationsministern Erik Ullenhag (FP) borde visa att han menar allvar och be resandefolket om ursäkt för de övergrepp som de blivit utsatta för.

För 500 år sedan kom vi resande till Sverige efter många århundradens vandring från Indien. Vi var den första vandringens romer och vi spred oss över Europa. Vi slog oss ner i landet och överlevde på de specialkunskaper vi hade i bland annat krigföring, förtenning och handel.

Historien hade kunnat stanna där som ett exempel på en lyckad invandring. Men så blev det inte. Genom århundradena har vi som grupp utsatts för olika former av rasistiskt förtryck från den svenska statsmakten. Det har varit skottpengar på oss, vi har förvägrats rätten att arbeta, vi har jagats bort från våra hem i pogromer, vi har tvångssteriliserats, våra barn tvångsomhändertagits.

Vi är minst 50 000 individer i Sverige i dag. Troligen fler. Men många vet inte om sitt ursprung, eller förnekar det. På goda grunder. De flesta av oss är assimilerade. Vi är gifta med svenskar och svenskor. Vi talar svenska flytande, vi arbetar, studerar, bidrar. En del av oss är kändisar, andra stora företagsledare. Men många av oss har också hamnat i utanförskap, psykisk ohälsa och missbruk. Gemensamt för många är en känsla av tomhet och saknad efter en kultur vi aldrig fått leva i, eller leva ut. En annan gemensam känsla är rädslan och tveksamheten inför myndigheter och myndighetspersoner.

Maktens övergrepp på oss fortsätter än i dag. Ett av de värsta övergreppen består i att vi förnekas att vara ett eget folk. I stället klumpas vi samman med andra grupper under begreppet romer trots att vi har ett eget språk, en egen kultur och trots att vi funnits i landet i över 500 år.

I den statliga utredningen ”Romers rätt” som presenterades 2010 använde man sig av självidentifikationsprincipen för att definiera vem som är rom. Den är rom som identifierar sig som rom.

Samma princip gäller inte oss resande. Vi identifierar oss som ett eget folk men det accepteras inte av statsmakten. I stället kategoriseras vi, mot många resandes vilja, som romer.

Vi har funnits här i landet i 500 år. Vi behöver inte förstärkt undervisning i svenska som många nyanlända romer gör. Vi behöver inte särskilt stöd för att lära oss svenska traditioner och svensk kultur. Vi har funnits här i 500 år, vi är svenskar – men vi är också resande.

Lika illa är integrationsminister Erik Ullenhags (FP) inställning till de övergrepp vi varit utsatta för av stat, landsting och kommun. I utredningen ”Romers rätt” skriver man uttryckligen att det är resandefolket som varit mest utsatt för tvångssteriliseringar och tvångsomhändertagna barn.

Ullenhag vill sopa dessa övergrepp mot oss under mattan i form av en till intet förpliktigande vitbok. Den 2 januari skrev han i Dagens Nyheter att ”det viktigaste sättet att kompensera för vad som har skett i historien är att ta det utanförskap och den diskriminering som i dag drabbar romer på största allvar”.

Resandefolket har smärtsamma kollektiva erfarenheter som format oss och fortfarande gör det. Vi har varit offer för statliga brott mot våra mänskliga rättigheter.  Precis som vilket annat brottsoffer som helst kräver vi nu att rättvisa skipas.

Integrationsministern talar om allvar. En bra början att visa detta allvar på vore om Erik Ullenhag och hans regering gör det den norska regeringen gjort: erkänner resandefolket som ett eget folk och nationell minoritet. Ber oss som kollektiv om ursäkt för de övergrepp vi åsamkats samt utbetalar ett skadestånd till de personer som på rasistisk grund tvångssteriliserats, fått sina barn omhändertagna eller själva blivit det.

FAKTA

DEBATTÖREN:

Rolf Karlsson, 45, Gävle. Ordförande i föreningen Oberoende Romanifolket.

DEBATTEN:

Minst 50 000 svenskar identifierar sig som resande. Regeringen bör erkänna resandefolket som en egen nationell minoritet och betala ut skadestånd till de som utsatts för tvångssteriliseringar och tvångsomhändertaganden, menar debattören.

Rolf Karlsson