ÅSIKT

Vi måste få ”vaffa” med våra föräldrar

M-kvinnorna: Ersättning för vård av sjuk anhörig - en viktig jämställdhetsfråga för framtiden

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barnen har flyttat hemifrån, karriären är på plats och äntligen ska man få lite tid till sig själv. Det är oftast då det händer – samtidigt som de första barnbarnen kommer blir föräldrarna sjuka. För många är det en självklarhet att ta hand om en nära anhörig, men det är inte sällan förknippat med oro och stress. Många upplever en känsla av att inte räcka till. 

Det är tydligt att det i hög utsträckning är kvinnor som tar ansvar för såväl egna föräldrar som svärföräldrar. Ofta väljer man att ta ut semesterdagar eller gå ner i arbetstid, vilket påverkar karriärmöjligheter samt innebär sämre lön och lägre pension. Det kan vi inte acceptera.

Moderaterna har på kort tid gjort stora framsteg på jämställdhetsområdet. Fler kvinnor startar företag, kvinnors arbetsinkomst ökar och de arbetade timmarna blir fler. Jämställdheten ökar även inom hemmen. Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att kvinnor och män i allt större utsträckning delar på hushållsarbetet. Kvinnor lägger allt mindre tid på hushållsarbetet i takt med att de jobbar mer. Det är en glädjande utveckling, men innebär inte att vi kan slå oss till ro. Kvinnor tjänar, äger och bestämmer fortfarande mindre än vad män gör. Att förändra detta är inte en kvinnofråga. Det är en frihetsfråga för hela Sverige.

Sverige måste samtidigt rusta för vår växande äldre befolkning. Ökad valfrihet och delaktighet för de äldre är viktiga ingredienser. Men det är minst lika viktigt att vi ger anhöriga stöd av samhället, när de axlar vårt gemen­samma ansvar. Anhöriga måste få möjlighet att erhålla ersättning för förlorad inkomst under kritiska perioder. 

När barnen blir sjuka kan en vuxen stanna hemma från jobbet med tillfällig föräldrapenning. Föräldrar har också rätt att ta ut en så kallad vab-dag för att följa med till vårdcentralen. Men det är inte bara barn, utan även äldre, som kan behöva sällskap till doktorn. På samma sätt som föräldrar kan stanna hemma med ersättning för vård av sjukt barn, bör man kunna få ersättning för att följa en sjuk förälder till sjukhuset, tandläkaren eller sjukgymnasten. Att vid dessa tillfällen kunna stanna hemma från sitt arbete, och få ersättning för förlorad inkomst, skulle underlätta vardagen för många. Moderatkvinnorna vill därför att regeringen ska se över möjligheten att införa en ersättning för vård av sjuk förälder – VAF – under ett begränsat antal dagar per år.

Politiken måste anpassas och förnyas för att möta framtidens krav.

Saila Quicklund

FAKTA

DEBATTÖREN: Saila Quicklund, 51, bor på Frösön och är ordförande Moderatkvinnorna och riksdagsledamot.

DEBATTEN: Ofta tvingas kvinnor ta ut semesterdagar eller gå ner i arbetstid för att ha tid med att vårda sina föräldrar eller svärföräldrar, vilket påverkar deras karriärmöjligheter, lön och pension. Detta är oacceptabelt, skriver debattören, som därför vill införa ersättning för vård av sjuk förälder, VAF.