ÅSIKT

Inte nationalism att älska Sverige

Initiativtagare: Med kampanjen #älskaSverige tar vi ifrån SD tolkningsföreträdet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fanny Hedenmo illustrerar tydligt vår problemformulering. Hon har kapitulerat för de som kapat frågan och gjort tolkningsprivilegiet till sitt. I Hedenmos värld är stolthet, glädje och tacksamhet för de positiva sakerna i vårt gemensamma samhälle likställt med nationalism, som i sin tur är uttryck för en exkluderande, kollektivistisk uppfattning. Beröringsskräcken är uppenbar.

#älskaSverige har aldrig någonsin handlat om ”svenskfientlighet” eller en ”skadad, svensk självbild”. Det är kodord som hör den nationalsocialistiska rörelsen till. Hade Hedenmo istället följt diskussionstråden så hade hon sett en bred uppslutning från många olika människor representerande många olika samhällsskikt.

Mest viktigt är det att påpeka de många första, andra eller tredjegenerationens invandrare/nysvenskar som gett vittnesmål om vad man tyckt varit fantastiskt med Sverige. Därför blir det också ett absurt ställningstagande att Hedenmo känner att hon inte kan eller inte vill #älskaSverige när så många med bakgrunder från andra länder och kulturer faktiskt gör det.

Dessutom finner vi det märkligt att Hedenmo så enkelt avfärdar många av de rätt så starka, personliga, ärliga vittnesmålen som gavs under #älskaSverige. Gripande, dramatiska berättelser på 140 tecken om centrala händelser i människors liv. Det är ganska arrogant att märka dessa inlägg som ”svenskt självupphöjande” och se tweetsen som ”verklighetsfrånvänd nationalism”. Vi undrar om hon verkligen läst samma flöde som vi gjort.

Fanny Hedenmo behöver inte #älskaSverige. Det är hennes fulla rätt att ogilla både en twitterkampanj som syftar till att återerövra tolkningsprivilegiet från Sverigedemokraterna. Det är hennes fulla rätt att uttrycka en avvikande mening, att säga vad hon vill om vad eller vem som helst. Hon behöver inte hålla med oss. Och det är just därför som vi menar att det är värt att #älskaSverige, även om Fanny Hedenmo inte gör det.

Csaba Bene Perlenberg

Lina Skandevall

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Csaba Bene Perlenberg, tf politisk redaktör Hallandsposten och filmregissör

Lina Skandevall, VD på kommunikationsbyrån Skandevall Media AB

DEBATTEN

Igår skrev Fanny Hedenmo att den kampanj som pågått på Twitter under hashtagen #älskaSverige spelar nationalister i händerna. Nu svarar initiativtagarna till kampanjen.