ÅSIKT

Vi måste koppla ner för att vara effektiva

Debattören: Arbetsgivare borde utbilda sina chefer i stresshantering

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Läser du jobbmejl när du ligger i hängmattan? Blev barnens badutflykt försenad för att du tog det där telefonsamtalet från kontoret? I så fall är du inte ensam. Vi svarar på jobbsamtal i bilen på vägen till barnens fotbollsträning och läser mejl i sängen innan vi somnar. Den tekniska utvecklingen har dramatiskt förändrat vårt förhållningssätt till ledighet och arbete, och jobbet gör sig ofta påmint 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan.

Det är nu hög tid att arbetslivet anpassas efter de nya förutsättningarna. Dagens datum har en siffersymbolik, 24/7, som tillsammans med semestertiden gör att den passar bra som årlig påminnelse om vårt behov av avkoppling i ett allt intensivare arbetsliv.

I dag har 97 procent av Sveriges befolkning mobiltelefon och 90 procent använder internet. Den accelererande IT-revolutionen innebär stora framsteg på en mängd områden. Inte minst skapar den möjligheter till såväl effektivare arbete som större individuell frihet i jobbet. Att dela information och att samverka har blivit mycket enklare, samtidigt som allt fler kan arbeta på distans från bussen, balkongen eller badplatsen.

Men precis som resten av kroppen måste hjärnan få återhämta sig för att kunna prestera och må bra i längden. Vi behöver pauser på flera nivåer, från regelbundna korta avbrott under en arbetsdag till semesterns långvariga nedvarvning.

Dessa avbrott från arbete och fokusering bryts nu ofta sönder av ny information och påminnelser i form av plingljud från datorn eller ett surr i fickan. Ett mejl kommer mitt under middagen, ett samtal eller meddelande påminner om nästa arbetsuppgift just när kaffet hälls upp. Effekten blir att hjärnan försöker återuppta arbetet med just de uppgifter som ofta skulle må bäst av att vila en stund. Vår ständigt skiftande fokusering medför förluster i tidseffektivitet och försämrar kvaliteten på vårt arbete.

Om hjärnan på detta sätt aldrig får den tid för nödvändig reflektion som behövs är risken stor att det resulterar i långvarig och skadlig stress. I värsta fall kan det leda till försämrat immunförsvar, högt blodtryck, magbesvär och hjärt-kärlsjukdomar. Förutom försämrad prestationsförmåga på arbetet kan det i förlängningen leda till utmattningsdepression och lång sjukskrivning.

Utan att förkasta den nya teknikens fördelar måste vi förhålla oss till baksidorna. Låt 24/7-dagen bli den dag då vi varje år uppmärksammar det gränslösa arbetslivets behov av gränser. Den 24 juli är dagen då vi så långt som möjligt stänger av våra datorer och telefoner och bara kopplar av. En dag då vi påminner varandra om att vi även under intensiva arbetsperioder behöver regelbundna pauser.

För landets arbetsgivare bör 24/7-dagen bli en påminnelse om att ständigt uppkopplade anställda faktiskt riskerar att leda till sämre produktivitet. Ansvarsfulla arbetsgivare utbildar sina chefer och anställda i stresshantering för det moderna arbetslivet. Anställda bör uppmuntras att stänga av telefonens push-notiser och datorns ständiga mejlpåminnelser för att undvika avbrott i såväl arbetsuppgifter som pauser. Varje arbetsplats bör också ha som självklar rutin att ingen – vare sig chefer eller andra anställda – i onödan mejlar eller ringer jobbsamtal på semestern och efter kontorstidens slut.

Det handlar inte om att arbeta mindre, utan om att arbeta på ett sätt som gör att vi i längden får mer gjort samtidigt som vi mår bättre.

FAKTA

DEBATTÖREN

Per Larsson, 58, Sundsvall. Beteendevetare på Previa.

DEBATTEN

Tidigare i sommar efterlyste Tysklands arbetsmarknadsminister en lag som gör att anställda inte ska behöva svara på mejl när de är lediga. Ständig uppkoppling gör det svårare för hjärnan att återhämta sig – låt 24/7 bli dagen då vi alla helt kopplar ner, föreslår dagens debattör.

Per Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM