ÅSIKT

Ingen förföljelse av muslimer i våra namn

Hbt-organisationer: Antimuslimer har inget stöd att hämta i Pride

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Stockholm samlas i dag flera antimuslimska organisationer och aktörer från hela världen till ett globalt möte för counterjihad-rörelsen, ett antimuslimskt nätverk som bland annat Anders Behring Breivik hämtat inspiration hos. Rörelsen delar en bild av att det sker en så kallad islamisering av Europa och att islam är en totalitär politisk ideologi som förespråkar krig.

Counterjihad-rörelsen har gjort sig känd för att försöka kapa termer som "mänskliga rättigheter" och "yttrandefrihet". Men de mänskliga rättigheter som counterjihad-rörelsen pratar om är inte för alla.

På mötet i Stockholm kommer flera stora antimuslimska grupper att delta, bland annat English Defence League (EDL). Det görs försök att starta upp ett Swedish Defence League (SDL) i stor skala och mötet kan bli en möjlighet för SDL att rekrytera fler. Även Norwegian Defence Leauge (NDL) & Danish Defence Leauge (DDL) kommer att delta.

Vi ser hur högerextrema och antimuslimska partier och rörelser under de senaste åren brett ut sig i Europa. Många av dem är tydligt intoleranta mot hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera).

Samtidigt har andra antimuslimska grupper valt en annan strategi och uttalat sig positivt om hbtq-personers rättigheter i syfte att göra sin övriga politik mer accepterad och bättra på sitt varumärke. Dessa antimuslimska rörelser påstår ofta att islam och muslimer är ett hot mot hbtq-personer och vill därigenom skapa en gemensam fiende.

Counterjihad-rörelsens globala möte sammanfaller med paraden under Stockholm Pride, ett arrangemang som till skillnad från counterjihad-rörelsen står för öppenhet, inkludering och lika rättigheter för alla. Själva säger de inget om valet av tidpunkt. Vi ser däremot tydligt en strategi från counterjihad-rörelsen där de försöker plocka politiska poäng genom att paketera sina antimuslimska åsikter i ett uttalat stöd till hbtq-rörelsen.

Islam, precis som andra religioner, har genom historien använts av vissa för att begränsa och osynliggöra hbtq-personer på olika sätt. Alla sorters kränkningar och osynliggörande av hbtq-personer är oacceptabelt, oavsett varifrån det kommer.

Counterjihad-rörelsen väljer att gruppera människor, i det här fallet muslimer, och tillskriva alla inom den gruppen egenskaper på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten.

Vi tar starkt avstånd från försök att gruppera människor och slå fast hela dessa gruppers åsikter och egenskaper. Våra medlemmar har olika bakgrunder, olika religioner och olika identiteter. Dessa behöver inte stå i konflikt med varandra.

När antimuslimska rörelser såsom counterjihad-rörelsen definierar grupper som de sedan skapar en konflikt emellan, i det här fallet muslimer och hbtq-personer, skapas en falsk bild av att det existerar ett motstånd mellan grupperna samtidigt som det osynliggör personer som identifierar sig som både hbtq och muslim. Vi ställer inte upp på denna falska bild.

Grundläggande principer som öppenhet, allas lika värde och mänskliga rättigheter för alla är en självklarhet för oss. Vi vill inte förknippas med en rörelse som står för motsatsen.

Vi accepterar inte att counterjihad-rörelsen driver sin islamofoba agenda i hbtq-ungdomars namn. Inte i våra namn.

Emelie Mire Åsell

Åshild Mari Vige

Ask Ulrich Petersen

Roh Petas

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Emelie Mire Åsell, förbundsordförande RFSL Ungdom

Åshild Mari Vige, förbundsordförande Skeiv Ungdom – Queer Youth Norway

Ask Ulrich Petersen, vice förbundsordförande LGBT Ungdom – LGBT Youth Denmark

Roh Petas, ordförande IGLYO – the International LGBTQ Youth and Student Organization

DEBATTEN

I dag går Prideparaden genom Stockholm. Samtidigt har flera högerextrema organisationer valt att hålla en demonstration samma dag, i vad som ser ut att vara ett försök att kopplas ihop med hbt-rörelsen. Representanter från flera länders hbt-organisationer tar avstånd ifrån detta.