ÅSIKT

Henrik von Sydow: Demokratin vinner på bantad riksdag

Med 100 färre riksdagsledamöter blir makten hos väljarna större

ANONYM SAMLING Alltför få väljare vet i dag vem som representerar dem i riksdagshuset, skriver dagens debattör. Ett mindre antal ledamöter skulle innebära att riksdagen fick fler kända ansikten.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När de 349 riksdagsledamöterna i går slog sig ned i bänkraderna för att starta ett nytt arbetsår var det fullsatt i kammaren. Det var en demokratins högtidsdag och det finns goda skäl att vara stolta över mycket i vår svenska demokrati. Samtidigt kan just antalet riksdagsledamöter ifråga­sättas. Antalet folkvalda i förhållande till folkmängd är osedvanligt stort i Sverige.

Vårt styrelseskick har i flera avseenden visat sig framgångsrikt och funktionellt. Sveriges regering och riksdag är reformdugligt, vi har under två decennier fattat beslut som ofta utvecklat välfärden och ökat människors frihet. Vi förmår att ofta­ fatta beslut med ett brett stöd i riksdagen vilket bidrar till tillit och tilltro till vårt styrelse­skick. Även om partiernas medlemsantal faller så har valdeltagandet också ökat vid de senaste två riksdagsvalen.

Samtidigt finns det i dag också skäl att pröva förslag om hur den sven­ska demokratin och riksdagen kan utvecklas ytterligare. Allt för få väljare vet i dag vem som representerar dem i riksdagshuset. Och när riksdagsledamöter förblir anonyma är det svårare för väljarna att utkräva ansvar.

Vid en internationell jämförelse har Sverige ett mycket högt antal parlamentsledamöter i förhållande till folkmängd. I Sverige har vi drygt 27 000 väljare per riksdagsledamot. Blickar vi ut mot andra länder i vår närhet, visar det sig att Tyskland enligt samma räknemodell har 130 000 väljare medan det i Storbritannien rör sig om knappa 77 000. I ett land som Belgien med ett liknande invånarantal som Sverige, representerar den belgiska parlamentarikern ungefär dubbelt så många väljare som i Sverige. Vi måste ställa oss frågan om det inte går att upprätthålla en bred representation samtidigt som väljarnas möjlighet att utkräva ansvar av riksdagsledamöterna ökar? Väljarens möjlighet till ansvarsutkrävande är motsatsen till maktlöshet, och viktigt just för att säkra tillit och tilltro till vår demokrati.

Med färre ledamöter blir också ansvaret för den enskilda ledamoten större, som måste ta ett större helhetsgrepp över politikens olika områden.

Det ställer högre krav på att ­ledamöterna breddar sitt register och söker kunskap inom fler delar av det politiska landskapet. Det ger ett större ansvar för allmänintresset och mindre av sektorsintressen.

Vid riksdagsvalet 2014 får vi mer av personval när spärrarna för väljarnas genomslag på vem som ska representera dem i riksdagen då sänks. Med ökat personval är det naturligt att också pröva idén om en minskning av antalet riksdagsledamöter för att söka stärka väljarnas makt. Paradoxalt kan en reducering av antalet ledamöter leda till att riksdagen får fler ansikten och färre anonyma ledamöter.

Fler väljare vet vem som representerar dem – och vem de ska utkräva ansvar av. Tillsammans med ett ökat personval kan det vitalisera vår demokrati och hålla valdeltagandet högt.

Det är viktigt att konstitutionella reformer har ett brett stöd som går över blockgränserna i riksdagen.

Moderaterna har tidi­gare före­slagit att antalet riksdagsledamöter kan minska med 100 från dagens 349 till 249. Fler partier är välkomna att pröva förslaget utifrån tanken att stärka banden mellan väljare och valda, och stärka väljarens makt med större möjligheter till ansvarsutkrävande. Med färre riksdagsledamöter kan vi få mer demokrati.

Henrik von Sydow

FAKTA

DEBATTÖREN: Henrik von Sydow (M), 36, Halmstad. Ordförande i riksdagens skatteutskott.

DEBATTEN: I går öppnade riksdagsåret 2012/13. Vårt styrelseskick fungerar väl – men dagens debattör menar att med ett större inslag av personval och ett minskat antal riksdagsledamöter skulle det bli tydligare för väljarna vem som representerar dem, vilket skulle vitalisera demokratin.

ARTIKELN HANDLAR OM