ÅSIKT

Leif Hallberg: KD ger inte upp kampen för pensionärerna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kristdemokraterna har länge kämpat för lägre skatt för pensionärerna. Partiet har drivit på de tre sänkningar av pensionärsskatten som Alliansregeringen tidigare gjort. Nu gör vi det igen. Tro inte att vänsteroppositionen gläds!

Den nya skattesänkningen (från 1 januari 2013) ger – som redan meddelats – mellan 500 och 700 kronor mer i plånboken för dem som lever på sin pension. Det innebär att sedan 2008 har skatten för pensionärer minskats med totalt 14 miljarder kronor. Garantipensio­närerna har i princip fått en extra månads pension om året.

Till detta kommer att bostadstillägget för ensamstående pensionärer från och med nästa år höjs med 170 kronor i månaden, en förstärkning med 2 000 kronor per år.

Vi kristdemokrater är glada och stolta över att steg för steg ha kunnat stärka pensionärers ekonomiska trygghet. Och som alltid vid beslut med KD­-signatur: de med de minsta marginalerna ges förtur.

Vi är också fast beslutna att fortsätta på denna väg. Nöjda är vi inte förrän skillnaderna i beskattning av dem som lever på pension respektive på arbetsinkomst helt försvunnit. De som arbetat hela livet ska inte ha högre skatt än dem som arbetar i dag. Med väljarnas stöd i

kommande val kan vi öka takten i detta angelägna arbete.

Ingen ska förvånas över att oppositionens applåder uteblir. Det hör till det politiska spelet. I DN, SVT och flera andra medier (17/9) kallar Curt Persson, ordförande för socialdemokraterna närstående PRO, den fortsatta pensionsskattesänkningen för ”kosmetika”. Och i

socialdemokratiska Dala­Demokraten beskriver chefredaktör Göran Greider den extra månadens pension för garantipensionärer som ”smulor från Alliansens bord”.

Vad de inte nämner är att det aktuella pensionssystemets mekanismer medför en ökning med 4,1 procent av inkomstpensionerna, och 1,1 procent av garantipensionerna nästa år.

Vad de dessutom förbigår är jobbskatteavdragens effekt på pensionerna. Avdraget som motiverar fler att arbeta och fler i sysselsättning bidrar till pensionssystemet och gynnar därmed indirekt pensionärerna. Är detta så svårt att erkänna?

Vad de också tiger om är att den tidigare S­-regeringen ingenting gjorde för att sänka skatten för Sveriges pensionärer.

Och – varför är det så svårsmält för dessa kritiker på vänsterkanten att de senaste årens skattesänkningar för pensionärer prioriterat dem med minst i plånboken?

Vi kristdemokrater har genomfört en rad förbättringar för Sveriges äldre. Med vårt parti i regeringsställning har en rad viktiga seniorpolitiska reformer genomförts.

I de flesta kommuner har detta inneburit bättre vård och omsorg samt ökade möjligheter för äldre att själva påverka sin egen vardag. En parboendegaranti på äldreboendena har införts och

köerna har kortats till de landstingsdrivna sjukhusens behandlingar. Dubbelt jobbskatteavdrag har beslutats för äldre som vill och orkar jobba efter 65­-årsåldern. Lagstiftningen mot åldersdiskriminering har stärkts. Och listan skulle kunna göras längre.

Vad Kristdemokraterna vill är tydligt. Frågan är vad Socialdemokraterna vill? I Stefan Löfvéns sommartal lyste pensionärerna med sin frånvaro.

Vi kan nu glädjas åt ytterligare en framgång i kristdemokraternas äldrepolitiska arbete, ett fjärde steg i skattesänkningarna för pensionärer. Att sedan de som själva lever på en väl tilltagen pension eller arbetsinkomst kritiserar och grimaserar, det får vi leva med.

Leif Hallberg

FAKTA

DEBATTÖREN: Leif Hallberg, ordförande Seniorförbundet (KD)