ÅSIKT

Jabar Amin, MP: Därför var S-dansen med gerillan inte fel

Jag planerar själv att åka till de kurdiska bergen

Den här bilden, som är tagen från ett youtube-klipp, visar när Evin Cetin (S), dansar med gerillan. Efter att bland annat Expressen skrivit om händelsen tvingades Cetin till timeout.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Jabar Amin

År 2001 terroriststämplades den iranska motståndsorganisationen Folkets Mujahidin. Bakgrunden var dels att organisationen var allierad med den irakiska diktatorn Saddam Hussein, som västregeringarna ville bli av med, och dels att väst då gjorde detta som en eftergift för den iranska regimen. Två år senare var Saddam Hussein borta och nu blir i stället den iranska regimen huvudfiende - och nyligen lyfte USA bort terroriststämpeln på Folkets Mujahidin som ska användas mot Iran. Fallet illustrerar hur terroriststämpeln blivit en del av västmakternas utrikespolitiska arsenal, tanken går snarare till medeltidspåvarnas inkvisitionsdomstolar än till internationell rättsskipning.

Mer eller mindre dagligen ser vi hur det officiella Sverige tar emot representanter för mördarregimer. När företrädare för det iranska terrorväldet nyligen besökte Stockholm så rullade regering och riksdag ut röda mattan. Och Carl Bildt vill inte ens kalla hem den svenska ambassadören i Damaskus, trots att den syriska regimen står bakom ett blodigt krig mot den egna befolkningen och enligt Amnesty inte ens drar sig för att tortera ihjäl barn. Mitt under det pågående folkmordet i irakiska Kurdistan där över 180 000 civila kurder mördades av den irakiska regimen, inbjöd den svenska regeringen Saddam Husseins närmaste man, 1989, till Sverige.

Mot den här bakgrunden ter det sig absurt att socialdemokratiska politiker nyligen ställdes till svars för att de träffar företrädare för PJAK. Denna kurdiska befrielseorganisation, som inte är terroriststämplad, varken av Sverige, EU eller FN, kämpar mot den iranska regimens förföljelse av kurder. En organisation som kämpar mot detta ständigt pågående brott mot mänskligheten är "illegal" i samma mening som den norska och danska motståndsrörelsen var det under Hitlertysklands ockupation av våra skandinaviska grannländer.

När den socialdemokratiska politikern Evin Cetin nyligen tvingats till timeout under några dagar för att ha dansat med några av PJAK:s gerillasoldater som kämpar mot diktaturen i Iran så hade man velat ropa "Vakna Palme!" När befrielserörelser som ANC, PLO och Polisario stämplades som terroristorganisationer av somliga regimer hade svensk socialdemokrati modet att stå upp för folkrätten och försvara dessa organisationers rättmätiga krav. Nu lägger samma parti sig platt för att skvallerpress i Turkiet publicerar påståenden fabricerade av landets säkerhetspolis. Vi borde inte okritiskt svälja allt som CIA påstår. Svenska politiker måste äntligen bryta med den unkna traditionen att buga sig mjuka som vantar inför den för stunden dominerande världsmakten.

Miljöpartiet är sprunget ur fredsrörelsen. Inom vårt parti finns en insikt om att förändringar som sker genom våld, även mot totalitära regimer, riskerar att inte leda till goda förändringar. Men den grundinställningen hindrar inte mig från att lyssna också till de förtryckta som i desperation tagit till vapen. Dialog och möten utgör själva förutsättningen för den sorts solidaritetsarbete som vill förändra världen och inte nöjer sig med att producera slagord. 

Som svensk riksdagsledamot med sinne för de förtryckta folks nationella och demokratiska rättigheter kommer jag under kommande vecka att åka till de kurdiska bergen för att träffa företrädare för PJAK-gerillan i syfte att få höra vad de vill och varför de har tagit till vapen.

Jabar Amin

FAKTA

DEBATTÖREN: Jabar Amin, 53, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

DEBATTEN: Politikern Evin Cetin (S) tvingades nyligen till time out efter att Expressen publicerat bilder på hur hon dansat med soldater i separatistorganisationen PJAK under en resa i norra Irak. Stefan Löfven har sagt att partiet inte ska ha kontakt med organisationer som är terroriststämplade. Feltänkt, menar dagens debattör, som i veckan själv planerar att åka till de kurdiska bergen.