ÅSIKT

Se våldtäkter som ett politiskt vapen

Margot Wallström.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I samband med FN:s generalförsamling i New York presenterades i dagarna en angelägen rapport om demokrati: om valdeltagande och processer, om säkerhet, politiskt ansvar och korruption. Bland de viktigaste demokratiska framstegen måste nämnas bland annat:

Men för att demokratier ska blomstra krävs tydliga regler, starka institutioner och en kultur som bland annat främjar fria och rättvisa val. Kommissionen under ledning av Kofi Annan har identifierat hoten mot en sådan utveckling: korruption, hot och våld, fusk och okontrollerade penningströmmar till politiker och partier – faktorer som bidrar till att demokratiska system "ruttnar inifrån".

Rapporten är glasklar när det gäller värdet av korrekt genomförda demokratiska val: för kvinnors inflytande, för att bekämpa korruption, för fattigdomsbekämpning och för att få slut på inbördeskrig. Kommissionen lägger fram angelägna rekommendationer för aktiva insatser på alla nivåer, inklusive internationellt samarbete. Det handlar om ansvar för att garantera alla medborgares val-rättigheter, skapa myndigheter för övervakning, finansiering och praktiskt genomförande av fria och rättvisa val, ta bort hinder för demokratiskt deltagande samt förhindra våld och hot i samband med val.

Men en viktig rubrik saknas i rapporten – och därmed insikt, fruktar jag. Sexuellt våld finns inte nämnt som en faktor som effektivt förhindrar kvinnors deltagande i demokratiska processer.

Ändå har vi alltför många nutida exempel på att våldtäkter använts för att straffa politiska motståndare eller för att avskräcka kvinnor från att delta i val och demokratiska processer. Som i Guinea för tre år sedan när över hundra kvinnor utsattes för sexuellt våld vid en fredlig demonstration för demokrati och rättvisa. "Ni ville ha makt – det här är vad ni får!" sa en av de Röda Baskrarna till kvinnorna som angreps. Som i Egypten när polisen utförde "oskulds-tester" på kvinnliga demonstranter på Tahrirtorget. Som i Kenya, Mali och Elfenbenskusten där våldtäkter utfördes för att straffa oppositionen, ibland med målet att komma åt en viss politisk eller etnisk gruppering.

Om det internationella samfundet i skepnad av en Global Kommission för val, demokrati och säkerhet demokrati inte skriver ut företeelsen sexuellt våld under dess rätta namn, inte identifierar våldtäkter som den strategi eller vapen det har blivit – hur ska vi då effektivt kunna förhindra det? Och hur ska vi kunna ge överlevarna upprättelse och rättvisa? Ännu tre år efter händelserna på Stadion i Guinea väntar de våldtagna kvinnorna på att någon ska lyssna på dem, ska ge dem tillgång till rättssystemet och straffa förövarna. En demokratisk, politisk process med integritet måste först och främst garantera säkerheten för de som deltar – inklusive kvinnorna!

Margot Wallström