ÅSIKT

Eleverna: I dag går vi ut i strejk för våra lärares skull

Lärarnas arbetssituation hotar vår rätt till en god och meningsfull utbildning.

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag, onsdag den 10 oktober, kommer klassrummen på Globala Gymnasiet att stå tomma. I och med det nya löneavtalet står Sveriges lärare maktlösa. På elevinitiativ kommer hundratals elever därför av solidaritet med Sveriges lärare att gå ut i strejk. Syftet med strejken är att belysa lärarnas, som vi menar, ohållbara arbetssituation utifrån vårt perspektiv som elever. Vår rätt till en god och meningsfull utbildning är hotad.

I ett allt mer desperat klimat söker politikerna ivrigt efter syndabockar för den svenska skolans misslyckanden. I debatten kritiseras och skuldbeläggs ständigt antingen elever eller lärare för de dåliga resultaten. I ivern efter resultat glömmer politikerna bort vad som verkligen skapar utveckling och vad som får elever att växa. Politikerna skapar ett klimat där elever och lärare ska klappas på huvudet i ena stunden för att i nästa stund straffas. Men politikernas reformer putsar bara upp fasaden. Skolan börjar mer och mer likna ett spel för gallerierna där lärare och elever skådespelar likt marionettdockor.

På Globala Gymnasiet har en del lärare behövt gå ner i arbetstid till 80 procent för att mäkta med att ge en fullvärdig utbildning. Lärare väljer självmant att arbeta gratis för att de prioriterar en meningsfull utbildning för oss. Det alternativ de står inför är att ge upp de visioner de valde sitt arbete utifrån och återgå till en allmängiltig skola med färdigtryckta läromedel. Det är en verklighet som aldrig belyses i dagens skoldebatt. 

Vi elever belyser inte bara den verklighet som vi dagligen upplever på Globala gymnasiet utan problemen sträcker sig långt bortom vår skola. Därför har vi valt att gå ut i strejk. Vår strejk är dels en solidaritetshandling med våra lärare som nu står handlingsförlamade, och dels ett försvar av våra egna intressen. Vi visar genom strejken att även ett elevinitiativ kan växa och bli en del av samhällsdebatten. Vi uppmanar därför elever att vidta åtgärder för att försvara sina intressen och visa solidaritet med lärarkåren.

För när ridån faller kommer politikernas falska dubbelmoral att uppenbara sig.

Vi kommer se en utveckling där allt färre vill utbilda sig till läraryrket

och samhället kommer att falla offer för en inhuman skolpolitik. I ett öppet brev till ansvarige minister Jan Björklund uppmanar vi honom till att även ta elevernas röst i beaktande. Vi menar att bristen på respekt ovanifrån är anledningen till den bristande respekt man ser hos elever, barn och ungdomar. Nyckeln till problemet är höjda löner och minskad arbetsbörda så att lärarnas fokus kan riktas på lärande. Barn och ungdomar är en del av samhället och i ett klimat där lärare inte ens respekteras av sina egna arbetsgivare, kommer elever inte heller respektera sina lärare. Riv upp avtalet, minska arbetsbördan och se till elevernas intresse, för att få en bättre skola!

Marcus Obligado

Melina Solca

Lova Krantz

Andrea Nylin

Leonard Milde

Linnea Karlsson

Max Hallstan

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Strejkkommittén vid det Globala gymnasiet.

ARTIKELN HANDLAR OM