ÅSIKT

Svenska Freds: Fredspriset till EU – ett mycket tveksamt val

Visst fanns det en fredstanke i projektets början, men EU är också en stor militärmakt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det europeiska samarbetet kan mycket väl ha lett till att den europeiska kontinenten är betydligt fredligare idag än tidigare i historien. Vem vet hur dagens Europa kan ha sett ut utan bildandet av kol- och stålunionen, samt det ekonomiska samarbetet som inleddes? Visst fanns det en fredstanke i projektets början, där samtal och dialog är utmärkta metoder för fredlig konflikthantering, som i sin tur kan vara väldigt positivt för fred. Men EU är också en stor militärmakt!

Alfred Nobels testamente säger att priset skall tilldelas ”fredsförfäktare” som "hafva gjort menskligheten den största nytta" och till "den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser."

Nog kan man resonera kring att det europeiska samarbetet har verkat för förbrödrande och gemenskap inom Europa, men det tveksamma ligger framför allt i EU som en militärmakt. Medlemsländer i EU som aktivt exporterar vapen till många stater runt om i världen. EU-länder som idag prisar den arabiska våren men som även gav sitt militära stöd till dessa länders auktoritära ledare in i det sista. En union vars starkaste medlemmar är kärnvapennationer. EU är idag inte en stark fredskämpe för de globala nedrustningsfrågorna.

Om Nobelkommitténs intentioner är att detta pris ska trycka på EU att se över sin fredspolitik och göra EU till en starkare fredsaktör i omvärlden, så får vi hoppas att det blir just så. Men Alfred Nobels fredspris handlade troligen också om ge stöd till mindre bemedlade fredsaktörer, som verkligen behövde även ett finansiellt stöd för att kunna driva på sitt fredsarbete. EU är knappast i behov av dessa miljoner, men de skulle kunna vara ett enormt stöd för många gräsrotsorganisationer som dagligen kämpar för fred på lokal nivå i olika konfliktområden. Det enda vi kan hoppas nu är att EU väljer att lägga prissumman i en fredsfond varifrån gräsrotsorganisationer kan ansöka om stöd för sitt fredsarbete.

Christoffer Burnett-Cargill

FAKTA

DEBATTÖREN: Christoffer Burnett-Cargill. Generalsekreterare Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

ARTIKELN HANDLAR OM