ÅSIKT

Jonas Sjöstedt: EU förtjänar inget pris

Omkring 16 000 människor har dött på grund av EU:s hårda gränser sedan 1993.

Jonas Sjöstedt.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att ge Nobels fredspris till EU är ett svårbegripligt, nästan surrealistiskt val. För alla som ser sig om i Europa idag är konsekvenserna av EU:s politik uppenbara. Euron har bidragit till en mycket djup social och ekonomisk kris där miljontals människor har kastats ut i arbetslöshet och fattigdom. Genom att ha gemensam valuta och räntepolitik för länder med helt olika förutsättningar har man skapat stora spänningar i Europa.

Medan arbetslösheten har exploderat har de styrande politikerna prioriterat att rädda bankerna och deras fordringsägare. Länderna i Sydeuropa har av EU tvingats till omänskliga nedskärningar och teknokrater har tagit över makten. En konsekvens av det är de stora framgångarna för högerextrema partier.

Det behövs mer och bättre internationellt samarbete mellan länder, men EU är inte någon bra form för detta. Unionen är byggd uppifrån med en enorm byråkrati och stora brister i demokratin. Företagens rättigheter kommer alltid första rummet. Och när krisen idag fördjupas talar allt fler i EU-toppen om att ta stora steg mot att bli en superstat. Det är ingen utveckling som bidrar till fred i världen.

Idag bygger EU upp en gemensam militärmakt som ska kunna agera utan FN:s mandat. De uppmuntrar till samarbete mellan medlemsländerna i militära frågor och vapenexport, vilket bidrar till militär upprustning i världen.

Samtidigt höjs murarna kring EU. Så långt som möjligt ska flyktingarna hindras från att ens komma så långt att de får sina asylskäl prövade. Och för många slutar flykten i tragedi. Organisationen United against racism räknar antalet dödsfall vid EU:s gränser och funnit mer än 16 000 dokumenterade fall sedan 1993. Det är 16 000 människor som har dött på grund av EU:s hårda gränser.

Runt om i världen finns många modiga kvinnor och män som riskerar allt i arbetet för fred och frihet. EU däremot är helt enkelt inte värdigt ett fredspris.

Jonas Sjöstedt

FAKTA

DEBATTÖREN: Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet.