ÅSIKT

Debatt: Slopad hyrskatt ger 8 000 nya bostäder

Hyresgästföreningen: Så får vi i gång byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Jerry Malmberg
Barbro Engman

Sveriges hyresgäster är överbeskattade. Idag betalar den som bor i en nybyggd hyresrätt 2000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i en nybyggd villa eller bostadsrätt. Det visar en rapport från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO. Den skatt som drabbar hyres-gästerna, hyrskatten, men som bostadsrättsägare och villaägare slipper måste bort. Hyrskatten är inte bara orättvis, den påverkar även byggandet i Sverige.

För att få en bild av hur bostadsbyggandet skulle påverkas om regeringen tog bort hyrskatten har Hyresgästföreningen låtit SKOP undersöka detta. SKOP har frågat 287 bostadsföretag, såväl privata som allmännyttiga, hur mycket mer de skulle bygga under de närmaste tre åren om skatterna för hyresrätten var likvärdig med bostadsrätt och villa.

Undersökningen visar att 63 procent av hyresvärdarna bedömer att byggandet av hyresrätter skulle påverkas i ganska eller mycket stor grad om en nybyggd hyresrätt fick skattelättnader på 2 000 kronor i månaden jämfört med i dag.

Hyresvärdarna svarade att de planerar att bygga 20 100 nya lägenheter under perioden 2013-2015. Om en skattereform för hyresrätten genomfördes skulle de bygga ytterligare 7 900 bostäder under samma period. En ökning på 38 procent. Eftersom inte alla bostadsföretag ingår i undersökningen är sannolikt resultatet i underkant.

Samtidigt byggs det alldeles för lite bostäder i Sverige. Enligt Boverket har 135 kommuner bostadsbrist. 242 kommuner har brist på hyresrätter. I dag får den som väljer att bo i hyresrätt betala upp emot 14 000 i hyra för en nybyggd hyrestrea i Stockholm. Om hyrskatten försvann skulle nyproduktionshyrorna kunna sänkas väsentligt.

En ökning av antalet hyresrätter skulle stärka Sveriges tillväxt. Sju av tio arbetsgivare i storstadsregionen menar att rekryteringen av personal försvåras på grund av bristen på bostäder. Studentorganisationer vittnar om att bostadsbristen tvingar unga vuxna att tacka nej till utbildningsplatser. Och forskning visar att för arbetsmarknaden ska fungera måste det gå att få tag på en bostad med relativt kort varsel. Hyresrätten är det perfekta boendet för den som vill flytta till jobb och studier.

Hyrskatten är ett stort hinder för de 248 000 unga vuxna som i dag står utan bostad. De tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar mot sin vilja, drömmen om jobbet i storstan går i kras och flytten till studierna får vänta när bristen på hyresrätter blir allt värre. Nu när den gigantiska generationen av 90-talister börjat knacka på dörren och behöver någonstans att bo blir läget snabbt akut.

Regeringen har delvis uppmärksammat detta missförhållande genom en utredning som nu ska se över delar av överbeskattningen av hyresrätter. Det är naturligtvis välkommet. Men nu måste det till verkliga förändringar. Genom följande åtgärder kan regeringen skapa rättvisa skattevillkor mellan bostadsformerna och ta bort hyrskatten:

Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter

Rot-avdrag till hyresrätter

Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter

Borttagen fastighetsskatt för hyresrätter

Skattefria underhållsfonder

Kostnaden för detta är cirka åtta miljarder kronor per år. För den kostnaden får man inte bara minst 8 000 nya hyresrätter inom tre år, det ger även ett kraftfullt bidrag till renovering av befintliga bostäder och en stark satsning på tillväxt.

Om regeringen tar bort hyrskatten öppnar de dessutom dörren för en hel generation unga vuxna som bara väntar på att få flytta till en egen bostad och börja skapa sina egna liv.

Barbro Engman

FAKTA

DEBATTÖREN: Barbro Engman är 64 år, bor i hyresrätt i Hammarby och är förbundsordförande för Hyresgästföreningen

DEBATTEN: En slopad hyresskatt skulle ge minst 7900 hyresrätter på två år, skriver dagens debattör, som också menar att skatten är orättvis och trissar upp hyrorna.