ÅSIKT

Hillevi Engström: Försäkringen måste präglas av arbetslinjen

REPLIK

Foto: Björn Lindahl
Hillevi Engström, (m) Arbetsmarknadsminister.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Finans- och skuldkrisen ställer stora krav på jobbpolitiken. ­Länder i vår närhet tvingas till tuffa nedskärningar som slår hårt mot jobb och välfärd. Därför sätter vi jobben först. Vi prioriterar en aktiv arbetsmarknads­politik och tillväxtskapande reformer så att fler kommer i arbete, i stället för höjd arbetslöshetsersättning.

TCO skulle vilja höja ersättningen med närmare 50 procent och att personer som arbetat i tre månader samt studerande, ska få ersättning från arbetslösförsäkringen. Det är förslag till ett ohållbart system med stora ekonomiska kostnader och negativa effekter på sysselsättningen.

Sverige ska ha en väl fun­ge­rande arbetslöshetsförsäkring. Men det ska även vara en försäkring som präglas av en tydlig arbetslinje med starka drivkrafter och stöd till arbete. Arbetslöshetsförsäkringen ses just nu över. Det är en svår och komplicerad uppgift men jag har goda förhoppningar om att utredningen kommer att presentera konstruktiva förslag där vi även kan nå en bred parlamentarisk enighet.

Lika viktigt som ett skyddsnät vid arbetslöshet är en politik för jobb. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning, om insatser för aktivitet och omställning. Regeringen satsar 23 miljarder kronor i budgetpropositionen på åtgärder som förbättrar tillväxtförutsättningarna och motverkar att människor fastnar i arbets­löshet. Vi sätter jobben först.

Hillevi Engström

FAKTA

DEBATTÖREN: Hillevi Engström (M), arbetsmarknadsminister.

DEBATTEN: Svar på TCO:s debattartikel "Alla arbetslösa bör få ersättning av staten", publicerad den 10 oktober.