ÅSIKT

Henrik von Sydow (M): Varning för RUT-attacken från S

Varför är vänstern kritisk till att förenkla vardagspusslet och öppna möjligheten för fler tjänsteföretag?

Henrik von Sydow (M)
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag landar på riksdagens bord en proposition med syftet att utveckla RUT-avdraget till att även omfatta läxhjälp för fler. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är inte bara emot idén om att göra läxhjälp mer tillgängligt, de är i varierande omfattning mot hela RUT-avdraget. Om vi accepterar RUT-avdrag för läxhjälp i grundskolan, varför vill (S) och (V) då stoppa det för gymnasieelever? Motståndet mot läxhjälpsförslaget avslöjar ett motstånd mot fler RUT-jobb i den växande tjänstesektorn.
Om vi vill skapa utrymme för fler jobb, ökad sysselsättning och ett Sverige som håller samman så måste den tanken - i konkret handling - präglas och formas av en insikt om att alla jobb behövs. Istället för en sorterande utgångspunkt där vissa jobb stämplas och sorteras ut som mindre värda behöver Sverige en politik som är stark nog att inkludera alla jobb. Som ser att alla jobb är viktiga och som ser att varje jobb bidrar till att göra hela samhället bättre och stärker vår sammanhållning.
RUT-avdraget hör till alliansregeringens allra mest uppskattade skattereformer som skapat nya och vita jobb i tjänstesektorn. Finansdepartementet bedömer att RUT-avdraget ökar sysselsättningen på den vita marknaden med cirka 24 000 personer på lång sikt. I detta ingår att sysselsättningen ökar med cirka 2 000 personer genom att svarta jobb blir vita. Med RUT-avdraget har det också blivit enklare för många familjer och äldre att få vardagspusslet att gå ihop. För vanligt folk som tidigare under Socialdemokraterna inte hade råd med denna typ av tjänster ges nu en möjlighet att till ett rimligt pris lösgöra tid i vardagen.
Socialdemokrater och Vänsterpartiet har i motioner i riksdagen föreslagit en halvering och ett avskaffande av avdraget. Det är anmärkningsvärt. RUT-avdraget gör att svarta jobb blivit vita, att fler gå från utanförskap till en fast anställning med riktig lön, pensionspoäng och trygga anställningsförhållanden. Att nu rikta stöten mot att reducera eller avskaffa RUT undergräver arbetslinjen och ökar utanförskapet.
Utökas RUT-avdraget för läxhjälp öppnas möjligheten för fler tjänsteföretag. Skattereformens tidigare effekter visar tydligt att företagandet inom de olika RUT-tjänsteområdena ökat avsevärt. Särskilt har den gynnat kvinnor och utrikes födda, vilket ett utökat RUT-avdrag inom läxhjälp även kan medföra.
Sammanhållning byggs inte genom att reducera eller avskaffa folkligt förankrade reformer som uppenbart skapar nya jobb och gör vardagen enklare för vanligt folk. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet måste nu svara på hur många färre jobb en halvering eller avskaffande av RUT-avdraget medför, och varför de två oppositionspartierna vill försvåra för fler att komma in på arbetsmarknaden och driva företag? Vi kan aldrig acceptera att (S) och (V) vill motverka den positiva utveckling som RUT-avdraget innebär för arbetsmarknaden.

Henrik von Sydow

FAKTA

DEBATTÖREN: Henrik von Sydow (M) är ordförande i skatteutskottet.
DEBATTEN: I dag landar en proposition med syftet att utveckla RUT-avdraget till att även omfatta läxhjälp för fler på riksdagens bord. Dagens debattör ifrågasätter varför S och V är kritiska till att göra läxhjälp mer tillgängligt och därmed öppna möjligheten för fler tjänsteföretag.