ÅSIKT

Replik: Högern är emot bättre studieresultat för alla

Leif Jakobsson (S) svarar Henrik von Sydow om RUT-avdragen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ordförande i Skatteutskottet Henrik von Sydow (M) har en förunderlig förmåga att vända upp och ned på verkligheten. Det är givetvis jättebra att det blir fler småföretag och tjänsteföretag men varför kan det bara ske i offentlig verksamhet och med statsstöd? Alla jobb ska hämtas hem, menar Sydow, men varför har han och Borg då låtit tusentals jobb inom svensk sjöfart och inom transportbranschen försvinna? Tonnageskatten har dragits i långbänk och illojal konkurrens härjar fritt inom åkerinäringen.

Det finns anledning att ta finansdepartementets olika rosenröda siffror om hur många jobb som skapas genom olika skattesänkningar med en stor nypa salt. Vi har en för svenska mått mätt ovanligt hög arbetslöshet, över sju procent och på uppåtgående. Bara finansdepartementet tror på betydligt lägre siffror. På ett märkligt sätt gör regeringen sin misskötsel av närings-, arbetsmarknads- och utbildningspolitiken till ett försvar för sin vilja att skapa jobb genom skattedumpning.

Jag förstår faktiskt inte hur marknadsliberaler som von Sydow ena dagen kan tala om att bilindustrin inte ska överleva på ”skattebetalarnas pengar” och nästa tycka att det är okej att vi får en rad företag som för sin existens är beroende av olika skatteavdrag, nedsatta socialavgifter etc. Precis som om dessa skattenedsättningar inte också handlade om skattebetalarnas pengar!

Propositionen om läxhjälp har tagits fram med sju dagars remisstid. Anders Borg och von Sydow har tyckt att det varit viktigare att särintressen som ”intresseföreningen för hushållsnära tjänster” fått säga sitt än lärarnas fackliga organisationer. Dessa fick inte ingå bland remissinstanserna.

Trenden med sjunkande resultat i den svenska skolan måste brytas. Skickliga lärare och rektorer är grunden för en bra skola. Därför vill vi socialdemokrater satsa på lärarna och rektorerna. Vi vill också minska klasstorleken i de lägre årskurserna rejält eftersom skolforskningen pekar på att detta är ett effektivt sätt att höja resultaten. Vi vill ha obligatorisk förskoleklass och därmed förlänga skolplikten samt införa sommarskola för de elever i årskurs sex till nio som inte når målen. Ett särskilt forskningsinstitut för lärande ska bildas. De skolor som har tuffast förutsättningar ska få ökade resurser.

Vi vill genomföra en stimulans för mer läxhjälp i grundskolan för alla. Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några barn, utan alla barn ska erbjudas läxhjälp. Om elever kan få hjälp med läxorna ska inte avgöras av om de har föräldrar som har förmågan att hjälpa dem eller vid varje tillfälle tidsmässigt får ihop det. Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre barnen ser vi att läxhjälpen företrädesvis kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen då drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna. Vi ser också gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp. I många kommuner sker redan idag sådana goda insatser som behöver trappas upp och spridas till fler. Skolverket ges i uppdrag att fördela det stimulansbidrag för att alla elever i grundskolan som vi socialdemokrater har föreslagit i vårt budgetalternativ. Alla ska ha möjlighet att förbättra sina studieresultat och inte bara några. Om det senare förefaller tyvärr den svenska högern, borgerligheten och Sverigedemokraterna, överens!

Leif Jakobsson

FAKTA

DEBATTÖREN: Leif Jakobsson, riksdagsledamot (S) och vice ordförande i Skatteutskottet.

DEBATTEN: Svar på moderaten Henrik von Sydows debattartikel "Varning för attack på RUT från S och V", publicerad den 17 oktober.

ARTIKELN HANDLAR OM