ÅSIKT

S har fel om rut och läxor

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Henrik von Sydow (M).

Skatteutskottets viceordförande Leif Jakobsson (S) kritiserar (AB18/10) med ett högt tonläge att rut-reformen ska utvecklas till att även omfatta läxhjälp och antyder att det finns en tanke inom alliansen som går ut på att verka för en segregering av den svenska skolan. Det är precis tvärtom.

Moderaterna och alliansen har lagt grunden för en svensk skola som har förutsättningar att bli den skola vi vill den ska vara. En skola i världsklass som ser alla elever och ger alla en möjlighet att få en bra start i livet. Sedan 2006 har flera viktiga reformer genomförts.

Inte minst under 2011 sjösattes flera stora och ambitiösa reformer. Statens satsningar på utbildning har i och med nästa år ökat med 6,8 miljarder jämfört med 2006. Men det viktigt att komma ihåg att förändringar inom skolområdet måste ges tid att verka. Åren av Socialdemokratisk nedmontering av skolväsendet har satt sina spår.

Vad Leif Jakobsson sedan gör när han markerar motstånd mot en mer tillgänglig läxhjälp är att stå fast vid den position som
Socialdemokraterna tagit sedan rut-reformen infördes. Socialdemokraterna har aldrig helhjärtat ställt sig bakom rut,
Socialdemokraterna vill idag halvera rut-avdraget och på andra sätt begränsa möjligheterna till rut-avdrag.

För Moderaterna är utgångspunkten en annan. rut-avdraget har gjort svarta jobb vita, minskar utanförskapet och ökat tjänsteföretagandet, inte minst bland kvinnor och utrikes födda. På sikt beräknas hela reformen ge 24 000 ny jobb. Att försvåra för reformer som bryter utanförskap och öppnar för fler vita, hederliga jobb är inte att stå upp för arbetslinjen.

I stället krävs det en insikt om att alla jobb är viktiga. Politiken måste se alla människor som inte vill annat än att
få det första jobbet. Utvecklingen av rut-reformen till att även omfatta läxhjälp är ett litet steg i det arbetet.

Henrik von Sydow
Ordförande Skatteutskottet

FAKTA

DEBATTÖREN: Henrik von Sydow, riksdagsledamot (M) och ordförande i Skatteutskottet.

DEBATTEN: Svar på moderaten Leif Jakobssons debattartikel "Högern är emot bättre skolresultat", publicerad den 18 oktober.