ÅSIKT

Även Com hem har ett samhällsansvar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ingen behöver titta på valbara kanaler, skriver Comhem. Så är det förstås. Men vi tycker ändå att en leverantör har ett ansvar för att de kanaler som erbjuds inte kränker mänskliga rättigheter. Det gör de två iranska kanaler som Comhem erbjudit. Vi visade i vår artikel på inslag av antisemitism, kvinnoförtryck och falska bekännelser av personer som ännu inte dömts, något som även Amnesty International kritiserat.

Vi tycker det är en självklarhet att man borde kunna ställa den här typen av krav även på privata företag. Företag bör inte uppmuntra totalitära stater genom att blunda för det som är omänskligt och kränkande. Som en jämförelse kan nämnas att Tele2, som tidigare också sänt dessa kanaler, lyfte bort både IRIB1 och IRINN tämligen omgående när de nåddes av kritiken.

Vi undrar också varför Comhem inte velat ställa upp på någon intervju kring detta. Om Comhem nu är så måna om att inte förespråka censur i Sverige borde det väl vara självklart att träda fram och försvara sina beslut? Bör inte den som förespråkar yttrandefrihet, även för fundamentalistiska regimer som den i Iran, själv går före och visa större öppenhet?

Det hör till bilden att de två kanaler som vi kritiserade nu har släckts ner i Comhem. Det beror inte på Comhem utan på att deras leverantör stoppat dem. Orsaken är de sanktioner som riktas mot Iran från Europa, USA och många andra länder. 

Mojdeh Zandieh, vd, Kanal Global

Anna-Lena Lodenius, författare och journalist 

FAKTA

Slutreplik i debatten om de två iranska kanalerna IRIB1 och IRINN, som sänts via Comhem och svar på Comhems replik "Ingen tvingas att ha kanalerna i sitt utbud", publicerad den 16 oktober.