ÅSIKT

Hyresgästföreningen: Hyresrätten är överbeskattad jämfört med villa

Slutreplik i debatten om bostadspolitik och hyresskatt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Jerry Malmberg
Barbro Engman

Organisationer brukar vanligtvis arbeta för att förbättra för sina medlemmar och inte försämra för andras. Men det gäller tydligen inte Villaägarna. Fler-talet forskare, de politiska partierna, Fastighetsägarna och SABO beskriver samtliga att hyresrätten är överbeskattad jämfört med villa och bostadsrätt. Men det håller inte Daniel Liljeberg och Joacim Olsson på Villaägarna med om.

Deras huvudargument är att vårt förslag innebär att räntekostnaden skulle bli avdragsgill två gånger. Där har de fel. Räntekostnader är avdragsgilla omkostnader för fastighetsägaren som drar av dessa från sina intäkter, det vill säga hyrorna. Hyresgästerna betalar hyran med beskattade pengar. Räntekostnaden betalar alltså hyresgästerna fullt ut.

Regeringen redovisar varje år skatteutgifterna. Även dessa beräkningar visar att ägt boende är gynnat. Villa och bostadsrätt får stöd genom gynnsammare beskattning med 21 miljarder. Samtidigt missgynnas hyres- rätten med drygt en miljard. Ovanpå det ligger rot-avdragen som endast går till ägda bostäder och uppgår till 13,6 miljarder bara under det senaste året.

Hyresgästföreningen har inga invändningar mot att villaägare och bostadsrättsboende får dra av för räntekostnader och renoveringar. Vi vill bara att hyresgäster ska ha likvärdiga ekonomiska villkor. Om hyrskatten togs bort skulle tusentals nya hyresrätter kunna byggas och miljonprogramen rustas upp. Därför behövs en skattereform för hyresrätten.

Barbro Engman

FAKTA

DEBATTÖREN: Barbro Engman, förbundsorförande Hyresgästföreningen.

DEBATTEN: Slutreplik i debatten om hyresskatt, som inleddes med Heresgästföreningens artikel "Slopad hyreskatt ger 8000 nya bostäder" den 12 oktober, och svar på Villaägarnas replik.