ÅSIKT

Fackförbunden 6F: Vinster i välfärden är inte en jämställdhetsfråga

Det handlar om försiktighet med skattepengar

Foto: Colourbox.com
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förra veckan publicerades här en debattartikel där en grupp kvinnliga välfärdsföretagare påstår att vi fackförbund inom 6F skulle vara motståndare till att kvinnodominerande verksamheter drivs med vinst. Från 6F:s sida kan vi bara beklaga att debattörerna gjort ämnet vinster inom välfärden till en könsfråga.

I våra ögon är utgångspunkten en helt annan: skattepengar ska användas med försiktighet inom alla verksamheter. De stora skillnaderna mellan välfärdssektorn och 6F:s branscher är att vinst inom välfärden riskerar leda till fel drivkrafter. Samhället har ett ansvar och mål i att erbjuda likvärdig vård för alla medborgare. Men när staten delegerar detta ansvar till vinstdrivande företag finns uppenbara risker för uppdelning av medborgarna i två grupper; olönsamma och lönsamma. Vinstdrivande företag har, av naturliga skäl, störst intresse av att söka de minst resurskrävande brukarna. Detta riskerar leda till segregerande och samhällsekonomiskt ineffektiva utfall. En annan skillnad mellan byggsektorn och välfärdssektorn är att den senare är en oerhört lukrativ marknad. Att starta ett äldreboende ger, kort sagt, mer klirr i kassan än att bygga en väg. Enligt SCB låg under 2010 avkastningen för företag inom vård, skola och omsorg på 14 procent. Avkastningen för resten av näringslivet låg på mer blygsamma 8 procent.

Inom välfärden går det också relativt enkelt att göra vinst genom att exempelvis dra ner på antalet vårdpersonal eller lärare. Detta får direkt effekt på brukarna såväl som för samhället i stort. Vi har under senare år sett otaliga exempel på hur vinst gått före kvalitet inom både vård, skola och omsorg.

81 procent av kvinnorna stödjer ett lagförslag som innebär att vinst i skattefinansierad vård, skola och omsorg ska återinvesteras i verksamheten. Detta enligt en Novusundersökning som 6F beställt. Värt att nämna är för övrigt att exempelvis det stora välfärdsföretaget Carema har en styrelse bestående av 100 procent män enligt den senaste årsredovisningen. Det finns med andra ord en del att jobba med även inom den privata välfärdssektorn när det gäller jämställdhet. 

6F – Fackförbund i samverkan

Janne Rudén

Förbundsordförande, SEKO

Johan Lindholm

Förbundsordförande, Byggnads

Hans Öhlund

Förbundsordförande, Fastighets

Mikael Johansson

Förbundsordförande, Målarna

Jonas Wallin

Förbundsordförande, Elektrikerna

Lars Lindgren

Förbundsordförande, Transport

ARTIKELN HANDLAR OM