ÅSIKT

Ministern: Det är vår skyldighet att ingripa mot fusk

Kontrollen ska göras med respekt för brukarnas integritet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen värnar om assistansreformen. Faktum är att det var en tidigare alliansregering som införde den. Men regeringen har också ett ansvar att se till att brottslighet inom alla samhällets områden minskar. När det finns uppgifter om fusk och oegentligheter inom assistans­ersättningen är det vår skyldighet att ingripa. Det är vårt ansvar gentemot de som är berättigade sin assistans men även gentemot alla skattebetalare.

Regeringen vill förbättra kontroll, uppföljning, handläggning och myndighetssamarbete. Men den överväldigande majoritet som inte fuskar med assistans­ersättningen ska inte få en alltför komplicerad tillvaro på grund av kontrollåtgärderna. Vi ska vara uppmärksamma på integritets­aspekter och på hur effektiva ­kontrollåtgärderna är. Därför får Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att göra en uppföljning och utvärdering av de åtgärder som föreslås.

Genom att göra ändringarna i lagen tar regeringen sitt ansvar genom en politik som reglerar på ett tydligare sätt vad assistans­ersättningen får användas till. Detta ska bidra till att assistansersättningen används på ett ­ändamålsenligt sätt och till att för­hindra missbruk.

Förtroendet för assistansersättningen måste bevaras. Alla som känner ansvar för att denna världsunika reform ska få fortsätta vara till hjälp och stöd för ett självständigt och värdigt liv måste vara beredda att stävja missbruk och fusk.

Maria Larsson

Barn- och äldreminister (KD)