ÅSIKT

Grön ungdom: Subventionera inte massbilismen

Replik: Åtgärda klassklyftor och arbetslöshet på annat sätt.

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är glädjande att se en moderat med ett klassperspektiv. Det hade
fler moderater behövt innan de försämrade A-kassan och
sjukförsäkringen för att ha råd att sänka skatten – mest för de
som redan har mest. Visst är det så att körkort kan vara viktigt när
man söker jobb, och att körkortet är en dyr investering för den med
små marginaler. Men att åtgärda detta genom att subventionera
massbilismen är fel väg att gå.
Jag är från Jämtland, så jag är väl medveten om att vi i stora delar
av landsbygden kommer att behöva bilen även i framtiden. Här behövs
stöd till förnybara bränslen, konvertering av existerande bensinbilar
och mer bränslesnåla fordon. Massbilism i hela landet – alltså även
i våra städer och storstäder – är däremot inte hållbart. Oljan i
världen sinar och de förnybara bränslena räcker inte för att ersätta
dagens enorma bensinanvändning.
Dessutom leder bilismen till enorma utsläpp av koldioxid. Med dagens minskningstakt kommer Sverige att nå EU:s klimatmål 150 år för sent.
Klimatförändringarnas effekter kan vi nu se på andra sidan av Atlanten
i form av orkanen Sandy. Den har förstärkts av högre vattentemperaturer som en följd klimatförändringar.
För att hjälpa dem som behöver ett körkort är det bättre att minska
klyftorna i samhället generellt. Det gör vi till exempel genom att
reparera den sönderrivna sjukförsäkringen och sänka skatten för
ensamstående föräldrar.
Klart är att mer pengar till massbilism inte är en hållbar lösning.

Björn Lindgren

FAKTA

DEBATTÖREN: Björn Lindgren, språkrör Grön Ungdom.

DEBATTEN: Artikeln är en replik på Anton Abeles debattartikel "Låt inte körkort bli en klassfråga".

.